Inget professionsprogram före valet

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom fick en skriftlig fråga av Miljöpartiets Annika Hirvonen (infälld).

Professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare kommer inte att behandlas före valet i september. Däremot ska regeringen tillsätta ett professionsråd för att som ett första steg ytterligare utveckla programmet. Fördröjningen oroar Miljöpartiets utbildningspolitiska talesperson Annika Hirvonen.

Lärarförbundet Skolledares ordförande Ann Charlotte Gavelin Rydman konstaterar att förbundet tyckte att det ursprungliga förslaget till program hade brister och hoppas att de kan rättas till med hjälp av professionsrådet.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet skolledare

– Vi väntar fortfarande på att skolledares kompetensutveckling ska prioriteras av regeringen via professionsprogrammet. Vi var inte så nöjda med förslaget som presenterades i höstas, men vi är positiva till att skolministern under våren tänker tillsätta ett professionsråd där lärare och skolledare får möjlighet att tycka till om sin kompetensutveckling, säger hon.

Det var när regeringen i mitten av januari offentliggjorde propositionerna som ska behandlas under våren som professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare inte fanns med.

Ska införas steg för steg

Det oroade Annika Hirvonen som då ställde en skriftlig fråga till skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Svaret blev att regeringen inte kommer att gå fram med hela reformen före hösten men att ett par steg kommer att tas.

”Regeringen anser att det är viktigt att inrättandet av ett professionsprogram landar väl ute i verksamheterna. Det är också viktigt att nyckelaktörerna får ytterligare möjlighet att vara delaktiga i den konkreta utformningen av programmet. För att det ska vara möjligt anser regeringen att professionsprogrammet bör införas steg för steg” skrev skolministern i sitt svar.

Annika Hirvonen som ställde frågan är nöjd med att regeringen avser att gå vidare, men känner sig inte helt lugnad.

– Jag är glad att det är tydligt att man avser att gå vidare, men det är oroande att propositionen om professionsprogram inte kommer innan valet. Många viktiga bitar ligger i lagstiftningen, som skyldigheten om att erbjuda kompetensutveckling.  Vi vet inte vem som är skolminister efter valet. Det kan bli någon med en annan agenda, säger hon till Altinget.se.