Gott skolledarskap vände vinden för Örebros skolor

Katarina Arkehag är förvaltningschef för förskola/skola i Örebro. Foto: Magnus Wahlman

Hög sjukfrånvaro har vänts till låg, oattraktiva tjänster har vänts till eftersökta, en dålig arbetsmiljö har vänts till en betydligt bättre.
Örebros arbete med skolverksamheten är en framgångssaga.
Nyckelpersoner i förändringen har varit skolledarna.

– Vi har mycket kvar att göra, fortfarande ligger elevresultaten för lågt men visst är det en glädjande vändning vi kan se, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef för förskola/skola i Örebro kommun.

En del av framgången ligger i ett utvecklat ledarskap.

Bland annat har kommunens alla rektorer och chefer från förskoleklass till Komvux, under tre år deltagit i ett forsknings- och utvecklingsprogram för att stärka det pedagogiska ledarskapet. I programmet, som pågått från januari 2018 till juni 202, har fokus har varit på fördjupningar och utveckling av ny kunskap, grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Metoder och verktyg som man nu tar vara på och verkställer i verksamheten.

Syftet har varit att öka rektorers kompetens och förmåga att leda och utveckla förbättringskapaciteten i verksamheten.

Att leda skolutveckling är en process som aldrig tar slut.

Katarina Arkehag, förvaltningschef

Projektet avslutades sommaren 2021, men det kollegiala samarbetet kommer att fortsätta. Och har egentligen redan gjort det.

– Att leda skolutveckling är en process som aldrig tar slut. Under pandemin har det varit mindre grupper och skolformerna har jobbat var och en för sig. Men nu efter pandemin hoppas vi komma igång igen med att jobba med samverkan över alla skolformer. Det är något som är mycket uppskattat, det har vi sett. Programmet har gett oss mycket, vi har fått nya metoder och verktyg i ledningsarbetet för att kunna använda i verksamheten, menar Katarina Arkehag.

Förbättrat läge i Vivalla

Området Vivalla är ett exempel på hur förändringens vindar blåst i Örebro.

Efter några kaotiska år med mycket stök, byten av skolledare och stor omsättning av lärare avvecklades Vivallaskolans högstadium 2017 och eleverna placerades på andra skolor.

Även i förskolan i Vivalla var problemen stora. Med bland annat enligt Katarina Arkehag hög frånvaro bland personalen.

Nu är situationen betydligt ljusare. Bland annat rekryterades nya rektorer. En av dem är Lena Sörbo som fick Örebro kommuns pedagogiska pris 2021 för sitt arbete med Vivallaskolan.

Märkbara resultat

Man har också jobbat med förstärkningsresurser när det gäller ledarskap och arbetsmiljö.

–Det har absolut gett resultat, det har spridit sig ett lugn och en trygghet. De tjänster som lysts ut har många sökande och sjukfrånvaron går ner. Nu vet vi ännu inte hur mycket det påverkat elevernas resultat men det är en positiv utveckling, säger Katarina Arkehag.

Målet är en undervisning för lärande, en god arbetsmiljö, en väl fungerande elevhälsa och att de stödresurser som behövs finns på plats. Vägen dit är påbörjad.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.