Sverige får 4 770 nya rektorer

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Vid halvårsskiftet byter landets förskolechefer titel till rektor. För nya i yrket blir rektors­programmet därmed obligatoriskt.

Illustration: Emelie Zetterberg

Den 1 juli i år får förskolechefer titeln rektor och omfattas därmed av den obligatoriska befattningsutbildningen. En reform som Lärarförbundet drivit på för att få till stånd. Men endast de som är nya i yrket efter att lagändringen trätt i kraft kommer att omfattas av obligatoriet.

De som redan arbetar som förskolechefer kommer alltså inte att behöva gå rektorsprogrammet – inte ens om de byter arbetsgivare. En annan praxis kommer med andra ord att gälla för förskolans chefer jämfört med skolans, som ofta kommit att gå utbildningen i samband med att de bytt tjänst.

– Så har man troligtvis gjort eftersom förskolecheferna är så många: 4 770 enligt vår statistik för 2017, säger Karin Améen, undervisningsråd på Skolverket.

Enligt skollagen får förskolans rektorer ett år längre på sig att genomföra befattningsutbildningen, det vill säga fem år i stället för fyra.

– Men det innebär inte att de kan läsa enligt en lägre studietakt, utan när de väl börjat på utbildningen är den på tre år.

Förmodligen är det landets många fristående förskolechefer som lagstiftaren haft i åtanke, resonerar Karin Améen. Dessa kan ha svårare att planera för sina studier eftersom de inte sällan även arbetar i barngrupp en eller ett par dagar i veckan.

– Det finns inget undantag för dem som arbetar deltid, utan de omfattas av obligatoriet

precis som andra, säger Karin Améen.

Den nya lagen till trots är det inte nytt att förskole-chefer går rektorsprogrammet. Cirka en femtedel av dagens verksamma förskolechefer uppskattas ha en rektorsutbildning i bagaget. Det som har krävts hittills har varit en vilja från huvudmannens sida, som står för kostnaden för skolledarens lön, resa och logi under utbildningen.

Även fortsättningsvis kommer huvudmännen att kunna skicka sina redan verksamma förskolechefer på rektorsprogrammet, men Skolverket kommer att prioritera dem som omfattas av obligatoriet i första hand, berättar Karin Améen.

– Som det ser ut nu har vi fått ett litet tillskott av pengar jämfört med hur många nya som troligtvis kommer att ansöka. Därför kommer vi med största sannolikhet att bli tvungna att säga nej till sökande, säger hon.

Redan nu kan de se en ökning av antalet förskolechefer som går rektorsprogrammet. De utgör också en större andel av dem som går utbildningen; hela 25 procent under våren, vilket är det högsta någonsin.

Biträdande rektorer får gå befattningsutbildningen. Kommer även biträdande förskolechefer att få göra det?

– Ja. Vi gör en bedömning från fall till fall eftersom det varierar vad en biträdande förskolechef gör i dag. Exempelvis agerar Uppsalas många biträdande förskolechefer i praktiken som förskolechefer, så de antas i mån av plats. Sedan finns andra som är närmast administratörer och de kommer längre ner i vår prioritering.