Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Oklart ansvar vid skoldagens gräns till fritid

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Rektorn Erica Håll frågar Skolinspektionens jurist Sofia Tiberg var och när skolans tillsynsansvar för eleverna börjar och slutar.

Illustration: Emelie Zetterberg

Fråga: Jag undrar om ni kan svara på vad en grundskola, F–6, har för tillsynsansvar för elever före och efter skoltid (schemalagd verksamhet)?

Vi har elever som väntar på bussen, en del står vid busshållplatsen på skolgårdens område och en del står på andra sidan vägen, vilket inte är skolans område.

Vi har även elever som väntar på att en anhörig ska hämta dem.

Den sista kategorin elever är de som går/cyklar hem och som ibland dröjer sig kvar som sällskap åt dem som väntar på buss eller skjuts.

Var börjar/slutar skolans ansvar?

Erica Håll, rektor

Svar: Utgångspunkten är att huvudmannen har ansvar för eleverna under skoldagen, enligt Sofia Tiberg, jurist på Skolinspektionen.

– Dit räknas lektioner och raster men också till exempel utflykter och skolresor som ingår i utbildningen.

Under den tiden har skolan ett tillsynsansvar som hänger ihop med vårdnadshavarnas tillsynsansvar enligt föräldrabalken och skolplikten.

– Barnen måste gå i skolan och vårdnadshavarna har inget annat val än att lämna ifrån sig tillsynsansvaret under denna tid, säger Sofia Tiberg.

Men vad gäller när barnen deltar i fritidshemmets verksamhet?

– Huvudmannen har ett ansvar även då. Men det baseras inte på skolplikten utan på en överenskommelse med vårdnadshavarna där de överlåter sina barn i huvudmannens vård.

Vad som gäller precis före eller precis efter skola och fritids måste bli en bedömning i det enskilda fallet, enligt Sofia Tiberg. En viktig faktor i den bedömningen är elevernas ålder.

– Om det är små barn som går i förskoleklass eller årskurs ett har man kanske en överenskommelse med föräldrarna om att inte släppa i väg barnen på eftermiddagen innan föräldrarna har kommit och meddelat en skolpersonal att de hämtar dem.

Motsvarande kan gälla vid lämningen på morgonen.

– Om en förälder lämnar sitt barn till en fritidspedagog på skolgården kan ansvaret övergå till skolan även om skol­dagen inte har börjat ännu.

Hur blir det för äldre barn i femman eller sexan som åker buss eller cyklar hem själva?

– Där upphör tillsynsvaret i princip när skoldagen är slut och de åker hem.

Och om de dröjer sig kvar på skolans område?

– Jag skulle säga att skolans tillsynsansvar ändå har upphört då om det är efter skoltid. Men man måste alltid göra en bedömning i det enskilda fallet.

Hur blir det om barnen har skolskjuts till och från skolan?

– Ofta vinkar föräldrarna av barnen när de stiger på skolbussen där hemma. När skolbussen sedan lämnar av barnen på skolan övergår tillsynsansvaret på skolan när skoldagen börjar.

Om bussen kommer några minuter innan lektionerna börjar och barnen passar på att leka på skolgården en stund. Vem ansvarar för dem då?

– Då får man nog tänka att skolan kan ha ett tillsynsansvar under den tiden. Därför kan skolan behöva ha koll på när skolbussarna brukar komma på morgonen. Men återigen blir det en bedömning i det enskilda fallet.

Har det där prövats i något fall?

– Ja, det finns ett gammalt avgörande från justitieombudsmannen om en elev som kom till skolan med skolbuss innan skolan hade börjat för dagen och klättrade upp på en lastbil som arbetade på skolgården, ramlade ner och hamnade under hjulet och dog. Där menade JO att skolan hade ett tillsynsansvar även viss tid före dagens första lektion och efter dagens sista lektion.

Kan skolan göra något för att skapa en tydlig gräns för sitt ansvar?

– Man kan förslagsvis ha en dialog med vårdnadshavarna om vad som gäller vid hämtning och lämning. Ska vårdnadshavaren leta upp någon i personalen och berätta att eleven har kommit? Eller kan man bara låta sitt barn springa in på gården och gå därifrån?