Om Chef & Ledarskap

Välkommen till Chef & Ledarskap.

Den här sajten och magasinet Chef & Ledarskap ges ut av Lärarförbundet.

Vi riktar oss till rektorer och skolledare.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Michael Jonsson
Adress: Chef & Ledarskap, Box 27038, 10251 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 6, Stockholm
Telefon: 08-57801000
E-post: chefledarskap@lararen.se

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.