Parul Sharma: Mångfald och inkludering leder till jämlikhet

Parul Sharma är expert på den svenska implementeringen av FN:s hållbarhetsmål.

Oavsett var i världen hållbarhetsexperten Parul Sharma träffar ungdomar konstaterar hon: ”Ingen jag mött har gett upp hoppet om att det faktiskt går att påverka utvecklingen. Grundkänslan är att människor vill delta i en god förändring. Vad som behövs är att någon skapar ett engagemang hos dem.”

Hållbarhetsexperten Parul Sharma

För att skapa relevans och motivation för hållbarhetsfrågor hos svenska ungdomar behöver frågorna ha närhet till ungdomarnas egen hemmamiljö, menar Parul Sharma. Hon delade med sig av sin kunskap om hur skolan kan arbeta med att undervisa om FN:s hållbarhetsmål, vid Lärarförbundets inspirationsföreläsning den 26 april.

FN:s hållbarhetsmål ryms i Agenda 2030 och består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

– Sverige utmärker sig inom två områden. Mål nummer nr 10, ”Minskad ojämlikhet”, och mål nummer 12,”Hållbar produktion och konsumtion”. Det räcker att fokusera på dessa två för att få ungdomarna engagerade och söka svar på vad vi kan göra för att driva utvecklingen framåt. Områden som vi behöver prioritera och som kan bli framtida ödesfrågor.

Sverige har halkat efter

Parul Sharma är människorättsjurist, hållbarhetsexpert och styrelseordförande för Amnesty i Sverige. Under två års tid ledde hon den svenska regeringens Agenda 2030-delegation med tydliga globala mål för hållbar utveckling.

– Lite otippat har vårt jämställda Sverige halkat efter vad gäller jämlikhet. Sverige är ett av de länder där de socioekonomiska klyftorna växer som mest och har så gjort sedan 90-talet. Något som hämmar Sveriges utveckling i hållbarhetsfrågor.

Forskare pekar på att mångfald – och de olika tankar och perspektiv som mångfald medför – är viktigt för problemlösning, innovation och förändring.

– Mångfald och inkludering leder till jämlikhet, vilket också gynnar en hållbar samhällsutveckling, säger Parul Sharma.

Om du vore rektor för en skola, hur hade du lagt upp undervisningen vad gäller hållbarhetsfrågor?

– I gymnasiet och grundskolan hade jag nog skapat tvärvetenskapliga fora och låtit grupper arbeta utifrån olika teman och hur man kan hitta lösningar på problemen och frågeställningarna. Genom det arbetssättet skulle jag försöka skapa en förståelse för att varje enskilt hållbarhetsmål är som ett kugghjul som griper in i nästa mål, och att alla mål tillsammans göder och föder varandra.

– I förskolan skulle jag använda naturen för att lära barnen hur människan är beroende av naturen. Få dem att se olika samband. Över huvud taget: oavsett ålder tycker jag inte att man ska vara rädd för uttrycket ”Moder Jord”.

Radio- och bokaktuell

Parul Sharma medverkar också i programmet P1 Livsåskådning där hon talar om personlig hållbarhet och andlighet. Hon tycker inte att det är fel att ryta ifrån när utvecklingen går åt fel håll.

– Är du politiker sitt inte tyst! För att få till ett paradigmskifte måste man höja rösten.

Just nu är hon aktuell med boken ”Lärarnas Agenda 2030”, en metodhandbok som förenar expertis med pedagogik och didaktik. I boken kopplas begreppet hållbar utveckling till verkliga frågor. Syftet är att inspirera och visa möjligheter för arbetet med att undervisa i Agenda 2030 och de globala målen. Boken riktar sig till lärare, annan skolpersonal, skolledare, studenter och skolhuvudmän.

Videon från föreläsningen kan du som är medlem i Lärarförbundet se till och med den 29 maj på förbundets webbplats.