Håkan Söderberg, redaktionschef.

25 procent, en fjärdedel av landets rektorer, riskerar att bli utbrända. Det visar en studie som Ulf Leo, Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet gjort tillsammans med forskarkollegor från Lunds universitet.

Den är utgångspunkten för vårt Fokus ”Hållbart ledarskap?” där du också bland annat kan läsa vilka 25 frågor vi bör ställa oss för att ge de rätta förutsättningarna för ett hållbart ledarskap.

”Tydliga ramar” är ytterligare ett tema vi har i detta nummer. Det handlar om att skapa arbetssätt där tydliga ramar är bra, inte bara för den enskilt behövande eleven, utan för alla.

Skolgårdsstorlekens betydelse, hur små åtgärder kan få stora effekter och vad rektor Ulrika Görtz Wetterlund har på sitt bord är annat att ta del av.

Hör gärna av dig med synpunkter, om det du gillar men också om du tycker att det är något vi kan bli bättre på.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.