Sök

Vesna startade eget

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Vesna Birkedahl har en egen förskola som heter Viljan. Och här är det hennes vilja som gäller. Men eftersom hon är utbildad personalvetare
vet hon hur viktig personalen är. Även deras viljor står högt på agendan.

Viljan har snart varit igång i tre år. Förskolan ligger i nybyggda lokaler i utkanten av Kungälv, i ett samhälle som heter Ytterby. Skogen är inpå knuten, och denna dag glittrar snön på träden som vore vi

i en saga. Och kanske är detta en sann saga, och en sådan med ett lyckligt slut!

För det var en gång en kvinna som hette Vesna Birkedahl som hade ett barn. Fler föräldrar än hon var missnöjda med kommunen för att det inte fanns tillräckligt med förskoleplatser. Kön var lång och förskolorna bågnade.

Kvinnan, som snart hade två barn, blev uppsagd från sitt jobb som personalchef på grund av arbetsbrist. Hon fick stöd av Trygghetsrådet så att hon kunde fundera på vad hon ville göra. Det hon kom fram till var att hon ville arbeta med människor, göra något meningsfullt och att hon inte ville pendla.

Starta och driva en förskola i det egna kvarteret kanske vore något?

Hon åkte runt med en kommunalpolitiker i bilen och visade husen i sitt eget område: Ett barn och ett barn i magen där, två barn där, ett barn på väg i det huset där. Och så vidare. Politikern blev övertygad och smittades av hennes okuvliga entusiasm. ”Hur svårt kan det vara”, var nämligen denna kvinnas devis. Hon började tala som om förskolan var en realitet och folk började ringa på hennes dörr och ville anmäla sina barn. Kommunen godkände planerna. Full fart framåt!Foto: Emelie Asplund

70 barn skulle gå på förskolan och stod praktiskt taget på tröskeln. Dörrknoppar och färger på golven var valda och allt såg ljust ut. Då blev det plötsligt tvärstopp. Kommunen kunde inte gå i borgen för lånet som behövdes och Vesna Birkedahl stod utan finansiering. Då dök den goda fen upp i gestalt av en entreprenör och vips! så hade Vesna sin förskola, i alla fall på pappret. Entrepr

enören skulle finansiera, kommunen hyra av honom och Vesna hade dispositionsrätten.

Sedan tog det 13 veckor från första spadtaget till byggnaden stod klar. Det byggdes på kvällar och det byggdes på helger.

I och med att Vesna Birkedahl var med under hela byggprocessen, och kunde stå där i skogsbrynet och peka med hela handen så blev lokalerna perfekt anpassade utifrån Reggio Emilia-filosofin som var den inriktning som hon hade fastnat för. Byggnaden skulle vara flexibel, inspirerande och ljus för att locka barnen till kreativt utforskande och experimentlusta. Eller tillåtande, tilltalande, tillgänglig som hon kärnfullt sammanfattar den med. Miljön, den tredje pedagogen på Reggiospråk, ska även underlätta för barnen att klara så mycket de bara kan själva och skapa förutsättningar för utmaningar och egna initiativ.

Under tiden bygget pågick rekryterade hon personal, tolv pedagoger och en kokerska skulle anställas. Vilka skulle då jobba på hennes förskola? Eftersom Vesna Birkedahl är utbildad personalvetare så var hennes vilja att skaffa rätt personal stark.

– De skulle vara Reggioutbildade eller ha viljan att gå en sådan fortbildning och de skulle ha rätt människosyn. Det var mina omutliga krav.

Här kommer det dock lite gupp på vägen. Inget tvärstopp, men några hinder. Eftersom hon inte kunde så mycket om verksamheten förskola, så upplevde hon att hon hamnade i knäet på några av pedagogerna. De blev minichefer och så ville hon inte ha det. Det skulle vara en platt organisation, ingen pyramid.

– Alla ska vara lika mycket delaktiga, säger hon.

Nu gick dessa två på föräldraledighet, så det löste sig. I alla fall temporärt.

Personalen planerar själva sina scheman. Trots att Vesna Birkedahl ”älskar blanketter” så är just schemat inget hon lägger sig i, inget hon ens förstår sig på, säger hon. Men på något vis har detta blivit så uppmärksammat och så bra att förskolechefer från när och fjärran hör av sig och vill veta hur man gör på Viljan.

Och när det gäller personalen och deras pedagogiska arbete så lägger hon band på sin vilja. Hon detaljstyr inte.

– Att ge pedagogerna de allra bästa förutsättningarna, det är mitt jobb.

Ett exempel på detta är att all planerings- och reflektionstid är schemalagd.

– Då kan de med gott samvete lämna barnen och sitta i lugn och ro; det är viktigt för kvaliteten.

Utvärdering är ett honnörsord. Vesna Birkedahl och personalen sätter upp mål för verksamheten, den ska utvärderas och för det krävs reflektion.

Men det allra främsta honnörsordet på Viljan är coachning, och det är ett coachande ledarskap Vesna Birkedahl står för. Hon och hela personalen har denna gemensamma plattform och det är nyckeln till att förskolan fungerar så bra. Reggio Emilia och coachning går nämligen hand i hand, det förstod hon under ett utbildningstillfälle.

Nästan en religiös upplevelse förstår man när hon berättar om hur ”allt plötsligt stämde”.

Hur märks detta då i den dagliga verksamheten?

– En positiv människosyn ska genomsyra allt vi gör här. Det kompetenta barnet och den kompetenta personalen har tillsammans svaren. Och vi arbetar med öppna frågor för att kommunikationen oss emellan ska bli så bra som möjligt. Det kan vara frågor som till exempel: ”Hur tänkte du då?”, ”Vad vill du?”, ”Kan du berätta för mig hur du tänker?”.

Konflikter ses inte som något negativt, men man ska inte fastna i dem.

– Konflikter leder till utveckling. De öppna

frågorna gör att kommunikationen inte blir dömande eller anklagande och då riskerar man inte att drunkna i konflikten, utan man kan ta sig ur den snabbt, säger hon och det låter både självklart och enkelt.

Ann-Charlotte Asmussen och Gunvor Landstedt är pedagoger på Viljan. Båda har arbetat i kommunal förskoleverksamhet tidigare och kan jämföra.

– Det bästa med Vesna är att hon är så drivande. Hon tar tag i saker och det snabbt, det blir aldrig några surdegar här.

”Engagerad” och ”medveten” är två andra epitet som kommer spontant när de ska beskriva sin chef. Allt är enkelt för henne, det finns inga omöjligheter. Ibland kan det kanske gå lite snabbt, men i och med att de ständigt utvärderar saker och ting så går sådant som blir fel att rätta till kvickt.

Slutet gott, allting gott på sagan om Vesna och Viljan? Nja, en sann entreprenör medger inte gärna problem

och motgångar men hennes hälsa har tagit stryk. Med en förskola (i början städade hon lokalerna själv), två egna småbarn, en chefsutbildning och ett bröllop på toppen av detta – då blev det för mycket.

Men skam den som ger sig, och när viljan är så stor då är allt överstigligt. Förskolan Viljan kommer nämligen snart att knoppa av sig – Vesna Birkedahl är ju entreprenör, inte förvaltare. Just nu väntar hon och hennes samarbetspartner på en tomt. Barnen finns, runt 70 nya barn står på kö i kommunen, som är på stark tillväxt.

– Och då ska jag anställa manliga pedagoger, säger Vesna Birkedahl..