Rektorerna håller på förskolans kärnvärden

Ebba Hildén arbetade själv som förskollärare innan hon började forska inom pedagogik. Foto (vänster): Getty

Hur hårt än förändringens vindar blåser över skolans värld så ser rektorerna till att förskolans kärnvärden lever kvar. Det är en av de mest framträdande slutsatserna i den doktorsavhandling som tidigare förskolläraren Ebba Hildén presenterade i fjol.

När Skolinspektionen i en rapport om förskolan för drygt fem år sedan lyfte fram begreppet ”undervisning” kändes det främmande för de allra flesta i förskolevärlden.

Ebba Hildén som då ingick i ett forskningsprojekt om förskolans kvalitet var en av alla som hajade till.

– Jag tyckte att jag hade koll på skollagen och tänkte typ att ”vad är det här för konstigheter”. Min bild av begreppet undervisning krockade direkt med min bild av förskolans verksamhet eftersom jag kopplade undervisning till grundskolan.

Ebba Hildén

Ålder: 45
Bor: Karlstad
Yrke: Disputerad adjunkt, utbildningsledare rektorsutbildningen vid Karlstad universitet.
Gör när jag inte jobbar: Odlar en hel del. Umgås med mina fyra barn och vår katt.

Ta del av Ebba Hildéns avhandling på universitetets webbplats.

Hos en del forskare fanns tankar om ”kunskapsfokusering” där bland annat investeringar i utbildning för de yngsta barnen skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt. Det skulle vara mindre av värdegrund, omsorg och empati och mer om ämnen som språk, matematik och naturvetenskap.

Motsatsen blev i stället ”förskolefieringen” av undervisningen där rektorer fyllde begreppet undervisning med ett innehåll som rimmar väl med förskolans tradition och kultur.

Reaktionen och diskussionen blev också starten på det projekt som nu resulterat i avhandlingen. I tre delstudier har Ebba Hildén undersökt hur olika aktörer agerat och skapat förutsättningar för olika undervisningssituationer.

En av studierna utgår från förskolerektorernas perspektiv, hur de hanterar begreppet undervisning och tillsammans med arbetslaget ”förskolefierar” utbildningen.

– Mina studier visar att rektorerna värnar om förskolans tradition och kärnvärden. Man utgår från barnens intressen, skapar förutsättningar för deras delaktighet och inflytande och arbetar temainriktat med leken både som medel och mål.

Ebba Hildéns bästa råd till förskolerektorer

  1. Skapa förutsättningar för att alla inblandade ska känna delaktighet, inflytande och ansvar.
  2. Våga ställa höga förväntningar på förskollärarna. Med den pressade arbetssituation rektorn har måste man i högre grad använda sig av förskollärare som har ett annat ansvar än övriga i arbetslaget.
  3. Var aktiv i att använda olika medarbetares erfarenheter. Arbetslaget har olika perspektiv och det skapar en mer mångfacetterad syn på hur arbetet kan bedrivas. Ledaren ska inte stå högst upp i pyramiden och kliva på andra, den ska vara navet i ett hjul, som är beroende av både ekrar och däck…

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.