”En bra relation ska bygga på tillit”

Marie Blomberg blir ny skolchef i Härnösands kommun.
– Jag ser mig som en länk mellan politiken och verksamheten. Nu blir jag ju chef över de som är rektorernas chefer, säger hon.

Marie Blomberg har tidigare arbetat som lärare, rektor och områdeschef på olika orter i Västerbotten. De senaste åren har hon varit skolchef, först i Malå och nu senast i Dorotea.

Hon har med andra ord god erfarenhet av att vara chef till chefen.

– Jag har alltid trivts med att jobba nära rektorerna. Varit noga med att aldrig runda dem utan vara ett stöd. Jag har ”skuggat” mina rektorer men inte för att vara en kontrollant utan för att förstå hur vardagen ser ut. En bra relation ska bygga på tillit inte kontroll, menar hon.

Efter varje termin har hon sett till att ha en utvärdering, inte minst har rektorerna fått utvärdera hennes eget arbete.

– Jag uppmanar dem att vara ärliga, det är den chans de har. Jag försöker vara väldigt rak mot medarbetare, och vill att de ska vara det mot mig. Vi vill alla bli bättre och att skolan ska utvecklas, säger hon.

Nu kommer hon att få bekänna färg i ytterligare ett steg. Som skolchef i Härnösand blir hon chef över verksamhetscheferna.

Tjänsten tillträds i augusti.

– Jag ser verkligen fram emot att få jobba i en lite större kommun. Härnösand är ju tio gånger större än Dorotea. Det verkar vara väldigt trevligt och fint i Härnösand och jag har också fått ett gott intryck av kommunen som organisation. Den känns bra och proffsig. Jag ser fram emot att få vara med och bidra till utvecklingen av skolan i Härnösand, säger Marie Blomberg.

Lars Liljedahl, kommundirektören är mycket nöjd med rekryteringen.

− Vi hade många bra och kompetenta sökande, men i slutänden var vi i rekryteringsgruppen helt eniga om att Marie Blomberg var den starkaste kandidaten, konstaterar han.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.