”Begränsa antalet medarbetare per chef”

Foto: Getty Images

20 medarbetare per chef. Det är en av de rikt­linjer som Lärarförbundet Skolledare pekar på för att kunna skapa en god arbetsmiljö för rektorer.
– Börjar vi där finns en grund att bygga på, säger Peter Westergård, ledamot i Lärarförbundets arbetsmiljöråd.

Westergård, som till vardags är rektor på Rinnebäcksskolan i Kävlinge i Skåne, konstaterar dock att verkligheten talar ett annat språk.

– En rektor i dag har kanske 30-40 medarbetare eller fler. Det innebär rent generellt en väldigt tung arbetsbelastning och en dålig balans mellan krav och resurser, säger han.

Konsekvenserna är tydliga. Var fjärde rektor riskerar utbrändhet, omsättningen av rektorer är mycket hög och nu visar Skolledarenkäten 2020 att förhållandet mellan rektorer och deras arbetsgivare, huvudmännen, har stora brister.

Det måste finnas medvetna handlingsplaner för att förbättra miljön, det är generellt ställt tyvärr dåligt med det.

Arbetstiden är en av de tyngsta frågorna när det handlar om rektorernas arbetsmiljö. Många skolledare löser in sin rätt till övertid men det innebär inte att man kan jobba hur mycket som helst.

– Många kollegor vittnar om att man arbetar betydligt mer än vad man egentligen ska. Visst kan man jobba 50 timmar i veckan om man då en lugnare period i stället kanske kan jobba 30 timmar. Problemet är att den där lugna perioden aldrig kommer och så är det på många håll i dag, säger han.

En begränsning av antalet medarbetare till 20 skulle kunna ge förutsättningar för att arbeta med de andra faktorer som krävs för att skapa en god arbetsmiljö, som möjligheter till bra kompetensutveckling, att det finns forum för dialog och delaktighet och att arbetsuppgifter ska kunna prioriteras.

Peter Westergård är den ende skolledaren i arbetsmiljörådet.

Peter Westergård.

– Att skolledare har en god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att skapa en god arbetsmiljö för lärarna och i förlängningen också för elever och goda möjligheter till samarbete med föräldrar.

Rektorerna behöver i högre grad bli medvetna om att de faktiskt är anställda och förhålla sig till det, menar Peter Westergård.

– Det måste finnas medvetna handlingsplaner för att förbättra miljön, det är generellt ställt tyvärr dåligt med det även om det finns goda exempel.

Att vara rektor är många gånger ett ensamt jobb och behovet av exempelvis handledning är stort.

– Coachande samtal kan vara en sådan sak, någon att bolla frustrationerna med, gärna någon utomstående. Behovet finns hos både erfarna och nya rektorer, säger han.

Lärarförbundet skolledare arbetar vidare för att skapa en bättre arbetsmiljö för rektorer. En begränsning av antalet medarbetare är det kanske viktigaste steget på vägen.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.