Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

”Yrkesfrågor för skolledare viktigast i ny organisation”

Ann-Charlotte Gavelin Rydman har ännu inte hunnit sätta sig in i alla detaljer som ryms i LR:s utredning.

Ett förslag till en ny, facklig organisation för lärare och skolledare presenterades i dag, 18 mars, av Lärarnas Riksförbunds utredare, tillika kanslichef, Andreas Mörck.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare har precis tagit del av utredarens förslag:

– Viktigast för mig är att yrkesfrågorna för skolledare får stort utrymme i en framtida ny organisering. Att forma en ny organisation är en process där medlemmarnas röster måste tas tillvara.

Den utredning som LR genomfört och lagt förslag till är det i första hand LR:s medlemmar som ska ta ställning till.

En federation

Ann-Charlotte Gavelin Rydman har ännu inte hunnit sätta sig in i alla detaljer som ryms i LR:s utredning som bland annat föreslår att:

  • Samtliga fackförbund inom utbildningssektorn samlas inom ramen för Saco Utbildning som bland annat ska fungera som en mötesplats mellan lärare och skolledare.
  • Det bildas en facklig organisation för lärare: Sveriges Lärare, och en för skolledare: Sveriges Skolledare.
  • Sveriges Lärare blir en federation bestående av fem förbund med viss självständighet: lärare i förskolan, lärare i grundskolan, lärare i gymnasieskolan, lärare i staten och för lärarstundeter.

Inom Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare pågår förbundsinterna diskussioner utifrån kongressbeslut att ena professionen i ett förbund, och hur en sådan framtida organisering och struktur ska se ut.

Extra kongress

Under våren 2021 fortsätter dialogen innan organisationsförslaget föreläggs extra kongressen i höst. Där skall kongressen även ta ställning till eventuellt utträde ur centralorganisationen TCO för en övergång till Saco.

– Till skillnad från LR, som ser på rektorer som arbetsgivare, menar vi i Lärarförbundet att rektorer också är arbetstagare och välkomna i ett fackförbund som driver deras yrkes– och villkorsfrågor ur ett anställningsperspektiv.

– Vi anser också att vi är en gemensam profession inom skolan, med ett gemensamt samhällsuppdrag, om än lärare och skolledare är olika yrken. Där skiljer vi oss från Skolledarförbundet, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.