”Tillsammans blir vi starkare”

Ann-Charlotte Gavelin Rydman tillsammans med Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson.

På lördag, den 21 maj, avgörs om Lärarförbundet skolledare och Skolledarförbundet slås ihop och blir Sveriges Skolledare.
- Det blir ett historiskt ögonblick om det blir ett ja. Tillsammans blir vi starkare gentemot arbetsgivare och politiken, både lokalt och nationellt, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet skolledare.

Nu tar alltså Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundet sina respektive definitiva beslut om att bilda Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare och samarbetsföreningen Facken inom utbildning. Det mesta talar för ett ja efter en lång process. Det finns ändå en del frågetecken inför lördagens omröstningar. Bland har Lärarnas riksförbund i Halland i tidigare omröstning röstat nej. Det räcker, enligt LR:s stadgar, att en sjättedel av ombuden på kongressen röstar nej för att fälla förslaget.
– När det gäller skolledarna så har vi och Skolledarförbundet egentligen varit rörande överens hela tiden om att det här är ett bra steg att ta, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Den 1 januari 2023 är det datum som är satt för det formella bildandet av det nya förbundet Sveriges Skolledare.

Sedan återstår en del arbete med övergångsregler och hur allt ska organiseras. När det gäller vem som ska leda det nya förbundet är delat ledarskap det som sagts om inget annat förhandlas fram.

I dokumentet ”Inriktningsdokument för ny organisering” som presenterades i januari finns en grund för att hur det nya förbundet ska byggas upp rent organisatoriskt. I det finns också en rad krav formulerade gällande skolledare i den gemensamma organiseringen:

  • Att skolledarnas löner motsvarar det stora ansvar och de komplexa uppgifter de har. Skolledarbanan måste vara ett attraktivt karriärval för skickliga lärare.
  • Att skolledarna har makt och inflytande över de resurser och processer som har betydelse för kvaliteten. Det kan betyda ekonomiska resurser till verksamheterna, men det kan också betyda tillgång till de stödfunktioner som krävs.
  • Att skolledarnas förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet förbättras. Antalet medarbetare måste kunna få variera men bör generellt inte överstiga 20 medarbetare per skolledare.
  • Att skolledare har tillgång till handledning som stöd i yrkesrollen.
  • Att ledarskapskompetensen kan fördjupas under hela yrkeskarriären genom relevant fortbildning inom ramen för professionsprogrammet för rektorer.
  • Att fler skolledare kan beforska sin egen yrkespraktik för att på så sätt bredda den vetenskapliga basen för yrkesutövningen.

– Det här har varit en lång och grundlig process. Jag tror att de flesta känner sig trygga inför lördagens beslut, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

På lördag eftermiddag vet vi hur det blir.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.