Nu blir störst ännu större

– Sveriges skolledare behöver mer än någonsin en stark facklig kraft för att fylla de behov som finns hos skolledare. Vi vill bli en ännu starkare röst i debatten kring skolan och skolans utveckling. Vårt förbund kan vara den kraften, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Lärarförbundet Skolledare har tidigare enbart räknat sina yrkesverksamma medlemmar, men väljer nu att göra som många andra fackförbund, det vill säga räkna alla medlemmar, även exempelvis yrkesverksamma utan anställning och pensionärsmedlemmar.

– Som ordförande i Sveriges största skolledarförbund vill jag visa hur många medlemmar vi faktiskt är. Alla ska räknas, även de som lämnat yrkeslivet. De har under sina yrkesverksamma år haft det viktiga uppdraget som skolledare. De är kvar som medlemmar och det vill vi synliggöra.

Medlemsgruppen skolledare växer, vilket inte bara har att göra med viljan att vara med i ett fackförbund, utan också med vad fackförbundet erbjuder.

– Vi har många nöjda medlemmar men vill bli ännu tydligare med nyttan att vara med i facket och att föra ut de frågor vi driver.

Frågor som yrkesutveckling, lönepolitik och arbetspolitik är centrala och inte minst likvärdighetsfrågor, hur förbundet ser på besparingar inom skolan.

– Likvärdighet i skolan är inte gratis, men måste få kosta. Jag menar att det är ett grundfundament i ett demokratiskt samhälle att alla får en rättvis chans, och att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar, särskilt i skolan, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Förbundet driver också frågan att skolans huvudmän har ansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete för anställda skolledare.

– Vi ser i våra undersökningar att skolledarna har det tufft och att det är hög omsättning på skolledare. Senaste forskningen visar att var fjärde skolledare riskerar utmattningssyndrom – redan före coronapandemin. Nu står vi inför ett läge där våra skolledare verkligen jobbar dygnet runt.

Lärarförbundet Skolledare är en del av Lärarförbundet, men är en egen organisation för skolans chefer, med en egen nationell styrelse.

Förhållandet att skolledarorganisationen är en del av Lärarförbundet har lett fram till vissa missförstånd som Ann-Charlotte Gavelin Rydman vill
få bort.

– Det finns en myt om att det inte går att vara lärare och skolledare i samma förbund, eftersom skolledare är arbetsgivare. Men som medlem i ett fackförbund är man arbetstagare, och skolledare är ju anställda av skolans huvudmän.

– Skolledare och lärare är en enad profession med ett gemensamt samhällsuppdrag; skolan. Då behöver vi jobba tillsammans, inte ställas mot varandra. Vårt perspektiv är att jobba för både lärares och skolledares yrkesvillkor.

Alla skolledare och lärare har nytta av att samlas i ett förbund, det skulle ge en starkare facklig kraft, menar hon.

– Det är med den fackliga styrkan vi kan bygga något. Att vi äger frågorna tillsammans och agerar kollektivt. Det är det övergripande och viktigaste målet.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.