Många utmaningar för förskolan i framtiden

Kul, men också krävande jobb. Foto: Getty Images

Vi måste tänka om och tänka nytt om vi ska klara de krav som ställs på förskolan i framtiden. Det konstaterar Frida Eriksson, förskolerektor i Enköping och ledamot i Lärarförbundet skolledares styrelse, efter Lärarförbundets färska rapport ”Förskollärare är centrala för en likvärdig förskola”.

Frida Eriksson

Rapporten är dyster läsning för förskolan. Brist på utbildade förskollärare, svårigheter att följa läroplanen, orimlig mängd administration och kringarbete. Nästan hälften av skolledarna svarar att de har behövt anställa outbildad personal för att det inte funnits behöriga förskollärare att anställa.

– Som rektorer möter vi de här problemen varje dag redan nu. Exempelvis är vi 12 rektorer i Enköping och hälften av oss håller på att rekrytera. Det finns bara ett visst litet antal utbildade förskollärare så vi får slåss om dem, försöka vara först och erbjuda något positivt som finns i verksamheten, säger Frida Eriksson.

Ännu värre är situationen utanför centralorten.
– De finns så få utbildade att de i stället får fungera som handledare åt de andra. Men det är i mötet med barnen som det uppstår kvalitet. Att som handledare bara möta annan personal är inte optimalt.

Personalbristen växer

Situationen riskerar också att bli värre och värre.
– Det utbildas helt enkelt inte tillräckligt många förskollärare och nu kliver vi in de stora kullarna av pensionsavgångar.

Vad kan då göras för att vända utvecklingen, hur måste man tänka om? Det går inte att komma ifrån betydelsen av lönen påpekar Frida Eriksson.
– Nej, vi måste komma upp i löner som motsvarar andra typer yrkesgrupper med lika lång utbildning.

En annat perspektiv är de relativt små löneskillnaderna mellan olika yrkesgrupper.
– Om en barnskötare tjänar nästan lika mycket som en förskollärare så vill de kanske inte lägga tid på att vidareutbilda sig. Om rektorernas löner ligger nära förskollärare så är det svårt att motivera dem att ta det extra steget att bli rektor med det ökade ansvaret.

Det handlar dock inte bara om lönen.
– Självklart måste förutsättningar för en rimlig planerings- och reflektionstid finnas.

"Måste fortsätta kämpa"

Lärarförbundet ställer en rad krav (se nedan) efter rapporten om förskolans framtid.
– Vi måste fortsätta att kämpa, inte minst för att öka antalet förskollärare. Det finns hur mycket forskning som helst som visar att det är kompetensen som avgör hur bra utbildningen är.

Den 19 maj är det Förskolans dag i Enköping.
– Då ska vi fira. Vi får inte glömma att det finns så mycket att glädjas åt också. Om allt vore mörkt skulle man inte kunna jobba kvar, Att få vara med på resan för ett barn från ett års ålder upp till det fyllt sex är fantastiskt, säger Frida Eriksson.

Rapporten Förskollärare är centrala för en likvärdig förskola baseras på svar från 470 förskollärare i Lärarförbundets lärarpanel, som drivs av Kantar Sifo.

Lärarförbundets krav för förskolan

  • Nationella riktlinjer som garanterar legitimerade förskollärare i varje barngrupp.
  • Regler som garanterar förskollärare tid för planering, reflektion och utveckling.
  • Långsiktiga satsningar på fler alternativa vägar till förskollärarexamen, till exempel arbetsintegrerade utbildningar och satsningar på validering.
  • Utökat antal platser på förskollärarprogrammet och satsningar på forskarutbildning i förskoledidaktik.
  • Utredning om en likvärdig och hållbar förskola. Utredningen ska ha i uppdrag att ge förslag som säkrar hållbara arbetsvillkor för förskolans personal och föreslå finansieringsformer för en tryggad personalförsörjning av legitimerade förskollärare och barnskötare utifrån förskolans uppdrag.