Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Gavelin Rydman: ”Nu inleds en historisk process”

Ann-Charlotte Gavelin Rydman tillsammans med ordföranden för Sveriges skolledarförbund, Matz Nilsson.

Lärarförbundet Skolledare och Sveriges skolledarförbund blir Sveriges Skolledare.
– Det är en historisk process som inleds, konstaterar Ann Charlotte Gavelin Rydman ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

Samtidigt kommer Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund att bli Sveriges Lärare. 

LÄSTIPS: Så blir lärarnas nya fackförbund – kraven som ställs

För Lärarförbundets Skolledare blir det en ny situation. Från att ingå i Lärarförbundet till att tillsammans med Sveriges Skolledarförbund bilda ett nytt förbund som samlar alla Sveriges skolledares som ändå ska vara tätt sammankopplade och arbeta tillsammans i många frågor

– För mig handlar det om att Sveriges skolledare ska ha de rätta förutsättningarna och att vår kompetens tas tillvara på rätt sätt. Och när vi alla ingår i Saco finns det ju ingen anledning att konkurrera. Vi har betydligt mer som förenar än som skiljer oss åt, säger Ann Charlotte Gavelin Rydman.

Nu väntar en process som inleds med medlemsomröstningar perioden 20 januari-15 februari.

Det närmaste som väntar i processen är medlemsomröstningar, de sker under perioden 20-januari-15 februari.

De tre kongresserna tar ställning i maj 2022.

– Även om vi redan har ett positivt kongressbeslut sedan tidigare så är det viktigt att lyssna in vad alla medlemmar tycker, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Efter det väntar en rad förhandlingar kring hur organisationen i detalj ska se ut. I dokumentet ”Inriktningsdokument för ny organisering” finns en grund för att hur det nya förbundet ska byggas upp rent organisatorisk som nu ska stötas och blötas.

I grund och botten handlar det ändå om att få så mycket facklig som styrka för skolledare och lärare som möjligt

Kravlistan

I dokumentet finns också en rad krav för vad som gäller för skolledare i den gemensamma organiseringen formulerade:

  • Att skolledarnas löner motsvarar det stora ansvar och de komplexa uppgifter de har. Skolledarbanan måste vara ett attraktivt karriärval för skickliga lärare.
  • Att skolledarna har makt och inflytande över de resurser och processer som har betydelse för kvaliteten. Det kan betyda ekonomiska resurser till verksamheterna, men det kan också betyda tillgång till de stödfunktioner som krävs.
  • Att skolledarnas förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet förbättras. Antalet medarbetare måste kunna få variera men bör generellt inte överstiga 20–25 medarbetare per skolledare.
  • Att skolledare har tillgång till handledning som stöd i yrkesrollen.
  • Att ledarskapskompetensen kan fördjupas under hela yrkeskarriären genom relevant fortbildning inom ramen för professionsprogrammet för rektorer.
  • Att fler skolledare kan beforska sin egen yrkespraktik för att på så sätt bredda den vetenskapliga basen för yrkesutövningen.

Nationell styrka

Den historiska processen är inledd.

– Vi kommer att få en stark nationell styrka. Kanske får vi se ett och annat gupp på vägen som det kan bli i en sådan här process, men inriktningen är tydlig, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

LÄS ÄVEN

Nya nationella proven ställer stora krav på skolledarna: ”Orimligt”

Antalet skolledarombud har fördubblats

”Professionsprogrammet bör bli bättre för skolledare”