Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Digitala utmaningar för medlemsomröstningen

De tre organisationernas medlemsomröstningar är ett avgörande steg på vägen mot en gemensam organisering.

Den 20 januari inleds medlemsomröstningen om en ny organisering. Omröstningen genomförs digitalt, vilket medför vissa utmaningar.
–Nu är det oerhört viktigt att vi når ut så att alla får göra sin röst hörd, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Frågan som ska avgöras är om Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Sveriges skolledarförbund ska gå vidare med planerna på en ny organisering inom ramen för organisationernas tillhörighet i Saco. Att omröstningen genomförs digitalt kan innebära vissa svårigheter.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet skolledare

-Jag tror det finns en stor skärmtrötthet. Det kommer så mycket information från alla håll så det finns en risk att drunkna i informationsflödet, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Många kan också uppleva att saken är klar genom den avsiktsförklaring och inriktningsdokument som redan godtagits av respektive förbund.

–De som inte är direkt engagerade kanske inte lägger så mycket tankemöda på det här eftersom man tänker att det redan är klart. Vi måste vi få fram att varje röst räknas och har betydelse. Det är oerhört viktigt att vi lyckas med vår kommunikation, hittar former för olika dialogarenor och så vidare.

Det är Lärarnas riksförbund som har i sina stadgar att genomföra medlemsomröstningar i samband med stora förändringar.

-Det är rimligt att vi också har det så att det är likvärdigt, säger hon.

Själv anser Ann-Charlotte Gavelin Rydman att en ny organisering ger stora möjligheter, för skolledare.

– Att samla alla Sveriges skolledare i en organisation som har en tät samverkan med lärarna kommer ge större möjligheter att nå framgång i förhandlingar och att lyfta upp skolans frågor – frågor som vi vet är viktiga för hela samhället. Det kommer leda till stor medlemsnytta och facklig styrka. Nu ser jag fram emot att höra vad alla skolledare tycker och tänker.

"Hoppas många medlemmar röstar"

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund, poängterar också han vikten av att man röstar.

– En samlad organisering av landets skolledare gör professionens röst starkare, både nationellt och lokalt. Det kommer att märkas genom ökad medlemsnytta och att skolledarna får större inflytande i viktiga skolpolitiska frågor. Jag hoppas många medlemmar tar chansen och röstar i den kommande medlemsomröstningen.

"Bättre förutsättningar att stärka professionens ställning"

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, ser fram emot att få veta vad alla Lärarförbundets medlemmar tycker om den stora förändringen.

– Sveriges lärare behöver en samlad, facklig kraft som driver lärarkårens intressen. Jag är övertygad om att en gemensam organisering ger oss mycket bättre förutsättningar att stärka professionens ställning än vad vi har i dag. Men det är en stor förändring, därför ser jag fram emot att få veta vad alla Lärarförbundets medlemmar tycker genom den medlemsomröstning som står för dörren.

"Upp till medlemmarna att påverka framtiden"

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, pekar på att varje röst väger lika tungt i möjligheten att påverka framtiden.

– Det är nu dags för Lärarnas Riksförbunds medlemmar att säga sin mening om en ny organisering. För egen del så bedömer jag att vår roll skulle stärkas av detta. Men i omröstningen väger min röst lika tungt som alla andras och nu är det upp till medlemmarna att påverka framtiden. Om medlemmarna ser fördelarna med en ny organisering kommer ett sådant förslag att läggas fram på förbundsmötet i maj, förutsatt att Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund fattar motsvarande beslut.

Så går omröstningen till

Medlemsomröstningarna kommer att genomföras i alla tre förbunden digitalt under perioden 20 januari till 15 februari 2022 och medlemmarna kan rösta ja, nej eller avstår. Resultaten av omröstningarna presenteras den 18 februari. Mer information finns på lararforbundet.se/nyorganisering.