Ny bok om tvålärarsystem

Foto: Pressbild

Bättre studiero och uppfyllda resultatmål för eleverna. Minskad stress och bättre arbetsmiljö för lärarna. Och inte minst något som på sikt kan locka fler till lärarutbildningen.

Med mer än 40 års erfarenhet från skolvärlden är skolledaren och författaren Lotta Elmbro övertygad om att ett tvålärarsystem på flera sätt skulle vara till fördel för utbildningen i svenska skolor.

– Det finns många vinster. Men den allra största är att eleverna får bättre resultat. Det visar de undersökningar vi gjort, säger Lotta Elmbro.

Själv kom hon i kontakt med systemet 2014 som rektor på en skola i Mönsterås när kommunen beslutade att införa metoden.

Lotta Elmbro

Ålder: 62.
Yrke: Skolledare och författare.
Aktuell: Nyligen kommit ut med boken ”Tvålärarsystem och andra kända framgångsfaktorer som skapar mervärde” och ingår i projektet ”Samverkan för bästa skola” vid Linnéuniversitetet.
Fritidsintressen: Barnbarn och ridning.

– Många lärare var tveksamma till en början. Det skulle bli fler timmar i klassrummet och man hade svårt att se fördelarna när det redan var fullt upp.

Men tvålärarsystemet gav också möjlighet att dela på planering, dokumentation och bedömningar så att arbetsbördan minskade.

– Redan efter någon månad såg man att väskorna var lättare att bära när lärarna gick hem för dagen, säger Lotta Elmbro.

En annan fördel med ”dubbelkommandot” är att en av lärarna omedelbart kan ta tag i eventuella konflikter som uppstått – till exempel på rasterna – utan att lektionerna stannar av.

Erfarenheterna har nu resulterat i boken ”Tvålärarsystem och andra kända framgångsfaktorer som skapar mervärde”.

– Jag har samlat mina funderingar kring hur man skulle kunna utveckla systemet och boken har fått en hel del respons från flera håll runt om i landet.

Vilka kriterier finns för ”parsammansättningen”?

– Gärna olika behörigheter och att en ny lärare jobbar med en mer erfaren. Det är grundbultarna. Lärarna själva ska så klart vara med i diskussionen men beslutet tar skolledaren.

Men kostnaderna då? För en lekman låter det som om det blir dyrare med två lärare i stället för en?

– Jag har försökt visa att det inte alls behöver bli så. Dels sparar man in på att göra en gemensam planering och dokumentation till förmån för mer tid i klassrummet. Dessutom behövs inte elev- och lärarassistenter på samma vis, säger Lotta Elmbro.

I stället ses tvålärarsystemet som en väg att locka fler till läraryrket.

– På kort sikt blir det en konkurrensfördel för skolor att locka med mindre stress och bättre arbetsmiljö. På längre sikt kan det också ge en annan bild av yrket och få fler intresserade av lärarjobbet.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.