Kritik av kritikerna

Foto: Getty Images

Hur gör du när en medarbetare kritiserar verksamheten, kolleger och dig som chef och samtidigt inte fungerar särskilt väl i sin roll?

Utmanande samtal – handbok för chefer av Jakob Carlander, Gothia fortbildning (2020).

Genom att undanhålla information, nonchalera beslut eller sprida en kritisk bild av chefen kan personal underminera verksamhetens målsättningar – och göra chefen maktlös.

Carlander är psykoterapeut med erfarenhet av att se dessa situationer på arbetsplatser. Han menar att det enda sättet att hantera dem är i samtal direkt med den medarbetare som agerar destruktivt. Han menar att en svaghet med svensk ledarskapskultur, som betonar samförstånd och omsorg om medarbetaren, är att det kan dröja för länge innan gränser sätts för olämpligt uppträdande och inkompetens.

En orsak till att chefer drar sig för de svåra samtalen är att de är just svåra och utmanande. Lockelsen att försöka lösa problemen på andra sätt kan bli stor, såsom att starta ett värdegrundsarbete för hela arbetsplatsen i förhoppningen att en ny kultur ska sätta gränser för oönskat beteende, att erbjuda dåligt fungerande arbetslag handledning eller att som chef gå i konflikthantering med den enskilda medarbetaren. Carlander menar att sådana åtgärder sällan löser situationen utan i stället riskerar att förvärra den. 

Carlander visar samtidigt med konkreta exempel att det är förståeligt att vi undviker att konfrontera besvärliga medarbetare, eftersom motelden kan vara stark – alltifrån personangrepp mot chefen till hot om att gå till facket, massmedia eller myndigheter.

De psykologiska försvarsbeteendena är också många, alltifrån bortförklaringar till fysiska hot. Bokens syfte är att stärka chefer och ge råd för genomförandet av samtalen. Boken rymmer en handfast verktygslåda för den konkreta samtalssituationen och tips om hur man mest effektivt bemöter försvarsstrategierna hos den medarbetare man har framför sig.

I teorin och praktiken

Skolutveckling i teori och praktik
Åsa Hirsh & Anette Olin (red.)
Gleerups (2021)
Ett stort antal svenska forskare tar ett brett och samlat grepp kring skolutveckling: belyser den teoretiskt, beskriver hur den kan se ut i olika skolformer från förskola och uppåt och ger praktiska exempel på sätt att arbeta med skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.

Chefskap, ledarskap och medarbetarskap
Thomas Andersson, Lucia Crevani m fl
Student­litteratur (2020)
Här ges en överblick över forskningen kring chefskap, ledarskap och medarbetarskap samt hur man på en arbetsplats kan koppla ihop dessa funktioner, bland annat i professionsbaserade verksamheter som skolan. Makt, ansvar, förändring och kultur är andra centrala begrepp som tas upp.

Det är nog nu – röster om jämställdhet för att förändra arbetslivet
Fanny Widman
Liber (2020)
Boken tar konkret upp situationer och strukturer som drabbar kvinnor i arbetslivet, med handfasta strategier och råd om hur situationerna kan tacklas. Författaren driver podden ”Fannys förebilder” och röster från kompetenta och framgångsrika kvinnor därifrån ger liv åt bokens budskap.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.