Verksamhetschefen: Vi får inte glömma bort det vi lärt oss

Foto: Olle Melkerhed

Redan från vecka 10 enligt den vanliga tideräkningen – eller ­vecka 1­ i coronatid – samlade barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun en krisledningsgrupp.

Elva personer med varierande ansvarsområden inom förvaltningen inklusive verksamhetschef för skolhälsovård och kommunikation möttes för att förbereda hanteringen av den smitta som man då egentligen bara sett början på.

Sedan dess har dagliga avstämningar, informations- och arbetsmöten avlöst varandra för att möta de alltmer omfattande problem som pandemin fört med sig över landet.

– Det har naturligtvis påverkat vårt jobb i väldigt hög grad, säger Ing-Mari Åslund, verksamhetschef i förvaltningen och en av nyckelpersonerna i krisledningsgruppen.

– Samtidigt som krisarbetet pågår måste ju också den vanliga skolan och förskolan fungera. Barnen kommer varje dag och vi måste se till att den verksamheten kan fortsätta även under de här förutsättningarna.

Ing-Mari Åslund

Ålder: 63.
Yrke: Verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun.
Aktuell som: En av elva personer i förvaltningens krisledningsgrupp som ska hantera coronapandemins påverkan på skolan.

Regelbunden information till såväl skolledare som personal och vårdnadshavare har varit en av de viktigaste punkterna.

– Det svåraste är att ingjuta mod, tillit och hopp hos all vår personal. Tiden får väl utvisa om vi har lyckats men de signaler vi får nu tyder på att det har fungerat väl så här långt, säger Ing-Mari Åslund.

Klocka 13 varje dag möts gruppen, hälften av deltagarna finns med på Skype, för att stämma av läget i skolorna och diskutera – och förhoppningsvis lösa – frågor och problem som dykt upp.

– Vi ser vad som behöver göras, ger i uppdrag att skriva ett svar och skickar det sedan till den målgrupp det gäller. Vi håller oss strikt till de rekommendationer och råd som myndigheterna ger. Vi har inget eget tyckande i de här frågorna utan litar på myndigheten, säger Ing-Mari Åslund.

Dagligen samlas också lägesrapporter in från varje enhet i kommunen. Hur många barn är frånvarande, hur många i personalen?

– Ofta blir det bara ett ord i rapporten. ”Grönt” betyder att läget är under kontroll.

Några grundskolor har haft ”rött” i sin rapport. Det betyder akut bemanningskris.

– Då har vi fått dammsuga kommunen på pedagoger för att kunna flytta lärare och fylla luckorna, säger Ing-Mari Åslund.

Det intensiva nära samarbetet i ledningsgruppen kommer med största sannolikhet att få någon form av fortsättning också i en tid efter corona.

– Vi har sagt att det vi lärt oss nu får vi inte tappa bort. Vi har lärt känna varandras verksamheter på ett bättre sätt, insett betydelsen av tydlig kommunikation och hur viktigt det är att ha skolledare som kan skapa trygghet när det gungar som mest.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.