Skyddsombudet: Fackets arbete viktigare än någonsin

Foto: Henke Olofsson

Många och långa dagar och ett växande övertidsberg. Det är verkligheten för de flesta av landets skolledare just nu. Och signalerna till facket är entydiga.
– Många är oroliga för hur länge det här ska pågå och hur länge man ska orka, säger Solveig Häggkvist, skyddsombud i Lärarförbundet skol­ledares lokala styrelse i Umeå.

Fackets uppmaning till skolledarna är att skriva upp all den tid man nu arbetar för att kunna ta ut övertiden när coronapandemin en gång är över.

– Det är väldigt många tidiga mornar och sena kvällar. Man får gå upp tidigt för att höra om något som hänt kan påverka dagen. Under helgen och senast på söndagskvällen måste man börja planera för nästa vecka. Jag är inte så övertygad om att arbetsgivaren har full koll på hur mycket skolledarna arbetar just nu, säger Solveig Häggkvist.

Hon jobbar själv som rektor på tre förskolor och är dessutom ledamot i Lärarförbundet skolledares nationella styrelse. De kontakterna ger en del bilder av hur det fackliga arbetet bedrivs i andra delar av landet.

– Men vi är i olika skeden av pandemin och har olika förutsättningar. Vi kan inte följa andras erfarenheter rakt av utan de måste i så fall omvandlas och anpassas till våra förhållanden.

Solveig Häggkvist

Ålder: 55.
Yrke: Rektor.
Aktuell som: Skyddsombud i Lärarförbundet skolledares lokala styrelse i Umeå som för närvarande i första hand arbetar med frågor kring coronapandemin.

I en osäker tid med många frågor och få självskrivna svar ser Solveig Häggkvist fackets arbete som viktigare än någonsin.

– Ju längre det här pågår desto viktigare blir det. Vi sitter med i samverkansgrupper och framför åsikter och behov till arbetsgivaren för att kunna påverka besluten. Det är också viktigt att hålla medlemmarna informerade. Det finns mycket ryktesspridning och många personer som har olika egna lösningar. Skolledarna vill veta hur man ska agera och råden är att vi följer vad Folkhälsomyndigheten säger.

Umeåregionen har ännu så länge inte varit särskilt hårt drabbad av coronaviruset. Handlings- och beredskapsplaner har tagits fram också för om läget, som Solveig Häggkvist säger, skulle bli ”akut-akut”.

– Det är planer som naturligtvis kan behöva revideras efterhand. Teori är en sak, skarpt läge en annan. Vad händer om en skolledare kommer till arbetet en morgon och 50 procent av medarbetarna är hemma och sjuka …?

En del av de normala fackliga frågorna i samverkansgrupper har, enligt Solveig Häggkvist, satts ”på vänt” tills vidare. Det mesta handlar nu om hur pandemin ska hanteras.

Hur har samarbetet med arbetsgivaren fungerat så här långt under krisen?

– Jag tycker det har varit bra.  Det är en omställning och en ny situation för oss alla. Vi hjälper varandra och jag tror verkligen att också de gör så gott de kan.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.