Viktigt samarbeta med skyddsombuden i pandemin

Hans Flygare, Lärarförbundet, och skolminister Lina Axelsson Kihlbom.

Hög smitta, hög sjukfrånvaro och nya restriktioner. Coronapandemin släpper inte sitt grepp om Sverige. I skolans frontlinje står Sveriges skolledare som bär ansvaret för arbetsmiljön.
-Det allra viktigaste är att vi söker samverkan med i första hand skyddsombuden, säger Hans Flygare, arbetsmiljöexpert och ombudsman på Lärarförbundet.

Idag känner många skolledare en stor trötthet och upplever sig lämnade ensamma med sitt stora ansvar. Undersökningar har visat att var fjärde rektor riskerar utmattningssyndrom, en majoritet av rektorer har lämnat sitt jobb efter tre till fem år och fler än hälften anser att de har för lite tid till sin egen kompetensutveckling.

Pandemin underlättar inte.

-Nej, den gör ju inte det. Och de vanliga råden om att hålla avstånd, ha bra ventilation, tvätta händerna och så vidare är det många som mer eller mindre skrattar åt, det är svårt att få till i skolans värld, säger Hans Flygare.

Samverkan ger resultat

Men det handlar om att ändå göra det som går och det finns saker som är viktiga att göra. Samverkan är det allra viktigaste.

-Steg ett är att samarbeta med skyddsombuden. Att man jobbar tätt tillsammans. Vi har kunnat se att när samverkan fungerat så har också coronahanteringen blivit bättre. Det kan ju se väldigt olika på olika arbetsplatser, så det lokala arbetet är avgörande.

Det är inte alltid som det räcker. Hans Flygare konstaterar att det är mycket viktigt att huvudmännen i kommuner eller i de privata bolagen får signaler när det inte fungerar. Inte minst nu när sjukfrånvaron kanske är det dominerande problemet.

-Det måste finnas resurser, befogenhet, tillräcklig kunskap och kompetens för att ge de grundläggande förutsättningarna, och det ansvaret vilar på huvudmännen. Om det inte finns förutsättningar så måste de få reda på det.

Vaccinkrav inte sannolikt

Att kräva att personalen ska vara vaccinerad har varit ett aktuellt och omdiskuterat krav inom vården. Det har höjts röster för att det också ska gälla för lärare i skolan.

–Det där tror jag inte kommer att bli av. I så fall måste ansvaret ligga högre upp, det är orimligt att skolledare ska ha den uppgiften, menar Hans Flygare.

Desto viktigare att skolledarna tar tillvara de möjligheter som finns.

–Nyckeln är som sagt samverkan, med i första hand skyddsombuden på skolan. Om det inte räcker så måste man slå larm till huvudmännen och kräva stöd därifrån, säger han.

Det är en tuff vinter och vår att se framemot, Smittan sprider sig i hög fart, inte minst bland unga människor.

Den nya utbildningsministern Lina Axelsson Kihlblom (S) pekar i en intervju med TT på arbetsgivarens ansvar.

-Arbetsgivarna har ett stort ansvar. De bör tillsammans med sin personal och rektorer ute på skolorna arbeta för att minska spridningen på olika sätt. Det gäller att hålla distans så gott det går genom att arbeta hemifrån via digitala hjälpmedel. Inga fysiska personalmöten och så vidare. Jag har sett en enorm uppfinningsrikedom ute i skolorna under pandemin, så skolpersonalen ska ha en stor eloge, säger hon.

Skolor ska vara öppna

Även om verktygen för att till exempel gå över till digital undervisning under kortare perioder finns på plats rent lagstiftningsmässigt så är definitivt huvudspåret att skolorna ska hållas öppna. Lina Axelsson Kihlbom uttrycker sig, liksom företrädaren Anna Ekström, så här om skolan:

– Skolan är det sista vi stänger och det första vi öppnar.

Hon menar att även föräldrar har en stor del i att stävja smittspridningen.

– Vid minsta symtom ska de testa sina barn och sätta dem i karantän i väntan på svar. Allt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Är svaret positivt ska hela familjen sättas i karantän, säger hon.

LÄSTIPS: Trots rekordsmittan – därför är distans inte aktuellt

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.