Tydlighet hjälper oss genom krisen

Foto: TT Nyhetsbyrån

Social distansering fungerar inte när man jobbar med små barn. Ändå håller förskolorna öppet och bedriver verksamhet. Kreativitet, tydlighet, lugn och öppen kommunikation hjälper rektor Carola Wedholm att ta sig igenom den akuta coronakrisen.

Carola Wedholm hade bara jobbat en dryg vecka på sin nya tjänst som rektor för två förskolor i Stockholm när förutsättningarna ändrades radikalt. I mitten av mars när Sverige valde att hålla för- och grundskolor öppna, tvärtemot resten av Europa, kom det mesta att handla om att möta och hantera oro. Som rektor blev fokus att säkra en trygg och säker verksamhet.

– Ingenting blev som vanligt, säger Carola Wedholm.

Nu lyfter man vår samhällsbärande funktion men samhällskostnaderna kommer vara enorma framöver och jag hoppas att vi inte får lida för det i efterhand.

Hon är en av tre förskole-rektorer inom Hoppetossa AB, som driver sex förskolor i Stockholmsområdet. Snabbt infördes digitala coronamöten med ledningsgrupp och huvudmän för att stämma av bemanning, utmaningar och nya direktiv. Mötena hålls varannan dag och alla i personalen kan ställa frågor inför mötena och få snabb återkoppling.

– Jag försöker också vara närvarande i verksamheten för att fånga upp oro och frågor, och är tydlig i de beslut vi fattar. När man hamnar i en krissituation där hela samhället påverkas märker man hur viktigt det är att ha en tydlig och snabb kommunikation, säger hon.

Rekommendationen att stanna hemma vid minsta sjuksymtom har lett till färre barn i verksamheten, speciellt i början av pandemin, vilket har balanserat sjukfrånvaron bland personal och minskat behovet av vikarier. Efter påsk märktes dock att fler barn kom tillbaka.

– Vi följer Folkhälsomyndigheten – är man sjuk ska man vara hemma, är man frisk är man välkommen att komma hit – det gäller både barn och personal. Sedan är det min erfarenhet att det generellt finns en hög ’sjuknär­varo’ i förskolan och vad vi ser nu är att både barn och personal är hemma, även om det bara handlar om milda symptom som de i normala fall kanske skulle struntat i, säger Carola Wedholm.

Förändringar har skett i verksamheten. Utflykter ställs in, likaså biblioteksbesök och vårvernissagen. Digitala utvecklingssamtal har ersatt fysiska. Rutiner kring handtvätt och måltider har styrts upp, och utevistelsen ökat. Att en av förskolorna som Carola Wedholm leder bygger på ur-och-skur-pedagogik har ur det perspektivet varit en fördel.

– Man kan också vända på det. Det är ju egentligen fantastiskt att vi inte stannat av. Vi fortsätter att arbeta utifrån vår läroplan, vi har uppdaterade rutiner och handlingsplaner, och så här en månad senare kan jag se att vi klarat det förhållandevis bra, säger hon. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har mötts av kritik från skolvärlden för att vara otydliga. Hur praktiserar man social distansering när det kommer till små barn?

– Jag tycker inte att rekommendationerna är otydliga. Däremot finns en känsla av att ”detta gäller inte oss”. Vi jobbar efter de direktiv som finns men i småbarnsgrupper kan man inte ha social distansering, det fungerar möjligtvis i äldre barngrupper där man kan prata med barnen på ett annat sätt, men ett litet barn förstår inte och vi måste prioritera barnets känsla av säkerhet och trygghet, säger hon.

Kommer då Corona-krisen få mer långtgående konsekvenser, finns det något som man kan lära av dessa tider för framtiden?

– Överlag tror jag inte det kommer förändra så mycket, men det ska bli intressant att följa debatten. Just nu pratar man mycket om samhällsbärande yrken – det hyllas och applåderas – men vad händer sedan? Redan innan trollade förskolor och skolor med varenda krona för att få ihop sina budgetar. Nu lyfter man vår samhällsbärande funktion men samhällskostnaderna kommer vara enorma framöver och jag hoppas att vi inte får lida för det i efterhand.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.