Så hölls grundsärskolan igång under pandemin

Ingegärd Salmose är rektor på en grundsärskola med 47 elever. Foto: Lärarförbundet

Ingegärd Salmose är rektor för grundsärskolan vid Bergsgårdsskolan och Eriksboskolan i Göteborg.
 I drygt två år har man kämpat med pandemin under de speciella omständigheter som särskoleverksamhet innebär.
 – Det har gått lite i vågor, vi har fått göra vissa anpassningar men klarat att hålla uppe den fysiska närvaron i skolan, säger hon.

Torsdagen den 3 februari kom beskedet att covid 19 inte längre ska betraktas som en samhällsfarlig sjukdom och att de flesta restriktioner ska tas bort.

I knappt två år har pandemin påverkat allt och alla. Inte minst skolan sedan Sverige som ett av få länder i världen tog beslutet att skolorna skulle hållas öppna. ”Skolorna ska vara de sista vi stänger och de första vi öppnar” konstaterade dåvarande skolminister Anna Ekström.

En av de som fått leva upp till de förväntningarna är rektor Ingegärd Salmose, med de speciella utmaningar som särskoleverksamhet kan ge. 

– Många vårdnadshavare hos oss har det redan rätt tufft med barn, hem och jobb och behöver det andrum som tiden i skolan är.

Lyckats hålla verksamheten igång

Skolorna har 47 elever och 36 personer jobbar här. Många elever har stora stödbehov. Trots allt har grundsärskolan lyckats hålla uppe sin verksamhet. 

För Ingegärds Salmoses del, ansvarig för F-6, har de två åren inneburit att hon behövt vara mer på arbetsplatsen än tidigare för att stötta både personal, elever och inte minst vårdnadshavare lite extra. 

Ett bekymmer under resans gång har varit att all personal och alla elever ska vara hemma vid minsta förkylningssymptom.

– Varje morgon gör vi en inventering av elever och personal och får eventuellt omfördela personal mellan klasser. Men det tillhör vardagen även under vanliga omständigheter.

Vissa anpassningar i övrigt har man också fått göra.

– Vi har fått se till att ha tillgång till handsprit, munskydd och visir för de som velat ha. Däremot har det varit svårt för oss att följa de mer allmänna rekommendationerna. Vi kan inte arbeta hemifrån och att undvika kollektivtrafik i rusningstid är inte heller lätt att följa för oss.

Sen info från huvudmannen

Samarbetet med huvudmannen har fungerat någorlunda under pandemiåren.

– Vi har fått löpande information men det har ofta varit en viss eftersläpning. Vi har fått information från media först och då har vi redan hunnit försöka anpassa oss till det innan informationen från huvudmannen kommer ut. Det har inte varit optimalt.

Just att försöka följa med i de olika turerna har varit en jobbig del av arbetet under pandemiperioden.

– Man bli lite trött på att man behöver läsa in sig hela tiden. Det kommer ständigt nya rön. Ena dagen räcker det med gurgeltest, nästa måste man till vårdcentralen för testning och så vidare.

Pandemin närmar sig sitt slut men över är covid-19 inte.

– Den senaste tiden har det varit mer smitta men betydligt kortare frånvaro så det ser lite bättre ut i alla fall.

Det finns också ett efterspel till pandemin, konsekvenser som vi måste leva med, och där känner Ingegärd Salmose viss oro.

– Jag är ansvarig för F-6 och vi har haft eleverna närvarande fysiskt hela tiden. I högstadiet och på gymnasiet har det varit annorlunda med väldigt många digitala lösningar.