Litteratur: Så lyckas de med den egna skolan

De norska forskarna Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland har skrivit boken Lärande ledarskap i samarbete med Vivian Robinson, känd forskare om skolledarskap från Nya Zeeland.

Lärande ledarskap – att leda professionell utveckling i skolan. Anne Berit Emstad & Ide Katrine Birkeland med Vivian Robinson Lärarförlaget (2021).

Det som enligt Robinsons forskning har störst effekt på elevers lärande är att leda lärares lärande och utveckling, så det en rektor gör är viktigt. Syftet med boken är att ge en forskningsbaserad grund för reflektion över hur rektorer kan göra just detta, och författarna kallar det lärande ledarskap.

En central poäng i boken är att vi som ledare i praktiken inte gör det vi vill och tror att vi gör; att bruksteorin inte stämmer med vår anammade teori. Vi tror att vi är duktiga på att utmana lärare och att få dem att reflektera, men när vi väl sitter i det där knepiga samtalet är vi otydliga eftersom vi är så måna om relationen med läraren och inte vill riskera en konflikt. 

Boken ger läsaren konkret vägledning med utgångspunkt från författarnas studie av rektorers samtal med lärare. De kan se att rektorer i samtalen ofta tycker att de sitter med den rätta lösningen och därför inte ger sig tid att låta lärarens lösningar och perspektiv vägas mot de egna. Det svåra är att varken ha en för ”mjuk” strategi, där man som ledare inte är ärlig av rädsla för att störa relationen, eller en ”hård”, där man ger instruktioner och utgår från att man har rätt. I båda dessa fall visar ledaren en attityd som är sluten för lärande. 

En ledare behöver lära sig den viktiga konsten att vara öppen för lärande, och författarna går igenom ett antal nyckelkomponenter som utmärker sådana lärande samtal, såsom att vara tydlig med sin åsikt, lyssna noga på motparten, stämma av och etablera en gemensam förståelse samt göra en plan tillsammans. Kort och gott handlar det om god kommunikationsförmåga. Boken synliggör komplexiteten i den förmågan, men också att den går att träna upp. 

Av Peter Fowelin.

3 böcker om att mogna i sitt ledarskap

Rektorers identitet – en bok om ledarskap, meningsskapande och lömska problem. Daniel Nordholm Studentlitteratur (2021).

Vilka är dina drivkrafter och var hämtar du stöd? Författarens studie visar att det råder obalans, rektorer lutar sig mer mot styrdokument, forskning m.m. än mot den lokala kontexten och egna inre drivkrafter – och detta kan sätta krokben för ledarskapet i olika situationer.

Vägen du ännu inte gått – ledarintelligens med själ, hjärta och hjärna. Marika Ronty, Amfora Ledarintelligens (2021).

Lär känna dig själv så kan du visa vägen för fler – det är budskapet i denna personliga reflektionsbok för den som vill mogna i sitt ledarskap. Marika Ronty är psykolog med lång erfarenhet av att handleda och utveckla ledarskap och har tidigare myntat begreppet ledarintelligens.

Härskarteknik, Annakarin Nyberg & Erica Dahlgren. Liber (2021).

Här presenteras ett stort antal konkreta, verkliga exempel från främst arbetslivet på härskartekniker, mekanismerna bakom dem och hur de kan bemötas – med reflektionsfrågor som stöd för läsaren. Bokens upplägg bygger på de olika typer av härskartekniker som forskare definierat.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.