Vadstena har högst lärarbehörighet

Vadstena med slottet i fokus. Foto: L.G.foto, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Vadstena har landets högsta lärarbehörighet (95 procent) visar statistik som Skolverket tagit fram. Rektorerna Anna Andersson och Johan Parmbäck pekar på samband och orsaker till det goda resultatet.

Vadstena kommun invid Vätterns strand i Östergötland har runt 7 500 invånare och bara tre skolor: S:t Persskolan (F–2) med cirka 200 barn och 25 anställda (lärare, barnskötare och fritidspedagoger), Katarinaskolan (3–6) med 290 elever och 25 lärare och Petrus Magniskolan (7–9) med 210 elever och 25 lärare. Så att toppa Skolverkets lista vad gäller andelen behöriga lärare kan i förstone tyckas enkelt.

Å andra sidan hamnar Ragunda kommun i Jämtland med drygt 5 000 invånare och fyra skolor sist i Skolverkets statistik.

Så vad är det för faktorer som spelar in för att Vadstenas skolor lyckas attrahera behöriga lärare?

Rektor Anna Andersson

–Vi har ett samarbete mellan skolorna och en kontinuitet i vårt arbete som gör att många lärare hör av sig och vill jobba här, säger Anna Andersson, rektor både för S:t Persskolan och för Katarinaskolan.

Skolorna i Vadstena tillämpar ämneslärarsystem redan från lågstadiet, vilket betyder att behöriga lärare undervisar i de ämnen de verkligen brinner för. Det ger glädjefyllda och bra lektioner.

Alla tre skolor är kommunala. Här finns inga val att göra, eleverna vet vart de ska gå, vilket bidrar till ett lugn och ger förutsättningar för samarbete mellan skolorna.

– En grundförutsättning är att det finns en ”skolkultur” i kommunen, att invånarna tycker det är viktigt att satsa på skolan, säger Johan Parmbäck, rektor för Petrus Magniskolan.

Rektor Johan Parmbäck

Satsningarna betyder bland annat att lärarna fortbildas genom kommunens försorg. I skolornas lärarstaber finns speciallärare och specialpedagoger.

–Vi har satsat mycket på att utveckla en bra lärmiljö, där vi försöker se till varje elevs behov och göra de anpassningar som krävs. Det bidrar till att man pratar gott om Vadstena i grannkommunerna. Vi har många lärare som pendlar in från andra kommuner för att jobba här, säger Johan Parmbäck.

Gemensamma fortbildningar av lärarna betyder att det finns en likvärdig syn på undervisning och på eleverna.

–Vi samarbetar på riktigt, det finns en röd tråd i det vi gör. Här finns till exempel möjlighet för lärare att följa med klassen till den nya skolan under ett år när eleverna byter skola, för att övergången ska gå så bra som möjligt för dem, säger Anna Andersson.

Att det finns en samstämmighet hos rektorerna skapar också en trygghet i organisationen.

–Kontinuitet är viktigare än förändring, säger Johan Parmbäck.

Mycket är bra, vad kan bli bättre?

–Lärartätheten kan alltid bli bättre, säger han.