Ulrica prisad för Årets värdegrund

Foto: Meet in Grid.

Ulrica Colliander, rektor på Karlbergs skola (F-3), fick priset för Årets värdegrundsarbete och hyllades vid Skolledargalan för sitt systematiska värdegrundsarbete i skolan. I stället för ordningsregler har skolan sex hjärtan med olika budskap som genomsyrar det dagliga arbetet.

– Varje vecka har klasserna ett hjärta i fokus. Eleverna får i början av skolåret ta hem ett hjärta per vecka och diskutera dessa tillsammans med vårdnadshavarna, säger Ulrica Colliander och förtydligar:

Alla ordningsregler togs bort, för med regler lägger man ansvaret på elever och vårdnadshavare.

– Alla ordningsregler togs bort, för med regler lägger man ansvaret på elever och vårdnadshavare. I stället för ordningsregler som undertecknas av vårdnadshavare kom vi tillsammans överens om att förhålla oss till våra hjärtan – vår gemensamma värdegrund på skolan. Genom aktivt arbete med förhållningssätt så återtar vi på skolan ansvaret för att vi tillsammans med våra elever följer vår värdegrund.

Karlbergs skola ligger i Stockholm och har cirka 220 elever och 35 anställda.

Värdegrundsarbetet är en pågående process. Det kräver gemensamma diskussioner om vad skolan behöver fokusera på. Organiserade tvärgrupps-aktiviteter genomförs med elever från samtliga årskurser under tre tillfällen per termin. Fokus är att öka trivseln och tryggheten på skolan genom att låta eleverna mötas i olika sammanhang och arbeta tillsammans.

– Vi är alla olika och vi har alla olika bagage med oss. Därför reagerar vi olika i situationer och detta behöver vi lyfta fram och prata om. Skolan ska vara en trygg plats som präglas av en gemensam värdegrund om alla människors lika värde.

När insåg du vikten av en god värdegrund?

– På en annan skola jag arbetade på tidigare fanns en hel lista med ordningsregler. Vad man inte får göra på skolan, till exempel sätta fast tuggummi under bänken. Där och då tänkte jag att det inte kan vara en framkomlig väg och inledde förändringsprocessen. Vi behöver arbeta med förhållningssätt – inte regler – där vi tydliggör förväntningar, ramar och strukturer som vi förhåller oss till i stället.

Priset Årets värdegrundsarbete är en utmärkelse som Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse står bakom. Syftet med Prinsparets stiftelse är att motverka mobbning med visionen att barn och unga ska ha rätt och möjlighet att få vara sig själva.  

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.