Sök
Publishing-priset logga

”Eleverna mår bäst i skolan”

Att hålla skolan öppen så långt som möjligt ger stabilitet för eleverna, tycker Ibrahim Alhakim, biträdande rektor på Dragonskolan i Umeå. Här med kollega Katarina Nyman på Elsa Beskow Gymnasiet, Umeå.

Efter utbildningsministerns besked om nya öppningar för distansundervisning, är det upp till varje skola och rektor att avgöra hur undervisningen ska bedrivas. Scheman rivs upp, nya lösningar ska tas fram – kort sagt: ytterligare ansvar hamnar i rektors knä.
– Visst blir det mer att göra, men vad är alternativet, frågar sig Ibrahim Alhakim, biträdande rektor på Dragonskolan i Umeå.

Dragonskolan har 2100 elever och 300 personal fördelade på 42 000 kvadratmeter. Trots de stora ytorna är trängsel oundviklig. För att glesa ut i leden har skolans rektorer beslutat att låta en tredjedel av eleverna ha fjärrundervisning en vecka i taget, enligt ett rullande schema.

– Pandemin ändrar spelreglerna för alla yrkesgrupper, inte bara för oss. Tillsammans hittar vi strategier för hur vi bäst löser problemen, säger Ibrahim Alhakim, biträdande rektor på Dragonskolan i Umeå.

Omställningen har krävt både planering och synkronisering.

– Vår styrka är att vi är nio rektorer på skolan och vi har kunnat fatta besluten tillsammans. Ett stort stöd, en stor skillnad mot att arbeta ensam. Vi har tagit hjälp av varandra för att hitta bra lösningar, bland annat genom att flytta om i tim- och kursplanerna.

Skillnad

Varje rektor ansvarar för sina program, Ibrahim Ahlakim håller i vård & omsorg samt industriprogrammet och har fått flytta fram vissa praktiska moment och arbetsplatspraktik i kursplanen.

– Till skillnad mot i våras, då pandemin kom som en total överraskning, har jag haft en mental beredskap för att något sådant här skulle kunna inträffa. Den gången hade vi aldrig varit med om något liknande. Trots det löste lärare och personal det jättebra och vi lyckades ställa om undervisningen på 48 timmar. Jämfört med i mars har vi nu både erfarenhet och verktyg att ta till.

Ibrahim Alhakim är nytillträdd facklig företrädare för Lärarförbundet Skolledare i Umeå och fackets representant för Umeås samtliga gymnasieskolor.

Vad säger du om regeringens beslut att inte stänga gymnasieskolorna helt?

– Eleverna mår bättre av att vara i skolan än att tillbringa hela dagarna hemma. Hemma är det lätt att de vänder på dygnet.

– Det är viktigt med rutiner och därför bedriver vi fjärrundervisning i stället för distansundervisning på Dragonskolan. Det vill säga att elever och lärare träffas i realtid framför sina datorer. Lektionen går ”live” precis som om en vanlig lektion i skolan.

Skolan ger stabilitet i tillvaron och att hålla den öppen så långt det går är viktigt, tycker han.

– Alla märkte ju hur både elever och lärare saknade varandra förra gången pandemin kullkastade närundervisningen. Fram till dess att vi kan återgå till normal undervisning igen får vi härda ut. Även om det och är jobbigt och frustrerande att sitta framför en dataskärm 8–10 timmar om dagen och vara tvungen att behöva koppla upp sig inför varenda möte.

LÄS ÄVEN

Hemlin: Tänk utanför skolans trånga väggar

Lärarnas covid-19-frågor – och svaren