Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Ledare: ”Vi får inte bli avtrubbade”

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet skolledare

Vi vet att arbetet som skolledare är ett otroligt givande och meningsfullt yrke. Men vi vet också att yrket kan ha en del negativa sidor. En sådan sida, som allt oftare gör sig påmind, handlar om hot och våld. Som skolledare kan du utsättas för hot för att bli anmäld av Skolinspektionen eller utsatt vid bråk på gården. Rektorer är i en särskilt utsatt position eftersom de är högst ansvariga och ofta arbetar ensamma.  

Jag är mycket bekymrad över det höga antalet skolledare i grundskolan som anger att de utsätts för hotfulla situationer. Det höga antalet bekräftas i vår senaste undersökning till skolledare. Hoten kan dessvärre också komma både från vårdnadshavare och elever. Håller vi på att bli avtrubbade? Hot och våld får och ska aldrig tolereras. Hot och våld bör aldrig tillhöra en skolledares vardag. 

Våld kan leda till fysiska skador. Men det är lätt att glömma de skador som inte syns. Allvarliga psykiska besvär såsom utmattningssyndrom kan göra sig påminda. Att drabbas av hot och våld på sin arbetsplats kan skapa stress, rädsla eller misstänksamhet. 

En skolledare arbetar ofta ensam och är därmed mer utsatt. I många yrken där hot och våld förekommer, är ensamarbete inte tillåtet. 

Vi vet att det går att arbeta förebyggande mot hot och våld, men vissa förändringar måste komma till stånd för att vi ska ha en skola fri från dessa oacceptabla inslag. Vi får aldrig bli så avtrubbade så att vi tyst accepterar denna situation. Lärarförbundet Skolledare vill se kommande åtgärder för att ge ett bättre skydd för skolledare:

  • Skolledares yrkesutövning måste omfattas av bestämmelserna om hot och våld mot tjänsteman – ett förstärkt lagskydd som kan leda till strängare straff.
  • Höj kunskapen. Regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att säkerställa att tillräcklig kunskap om arbetsmiljöarbete i samband med hot- och våldssituationer ingår i rektorsutbildningen.  
  • Huvudmännen måste ta ett större, mer aktivt ansvar. Trygghet för chefer behöver kontinuerligt följas upp och problem med hot och våld kartläggas.
  • Förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet för skolans chefer.  
  • Om skolledare blir utsatta behöver stöd och hjälp snabbt kunna mobiliseras av deras arbetsgivare så att de inte står ensamma i en svår situation.