Sök

Nu vet vi mer om flickor med adhd

Svenny Kopp, som forskat i många år på flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har gjort en ny sammanställning av internationella rön.

Vi behöver alltid utgå från hur flickor och pojkar socialiseras i vårt samhälle. Det säger Svenny Kopp, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, i en intervju med tidningen Lika värde (nr 1 2020).

– Män och pojkar tar generellt mer uppmärksamhet i anspråk och pojkar med adhd har ett beteende med ett större mått av tidig fysisk aggressivitet än flickor med adhd. Det gör att pojkar med adhd blir mer uppmärksammade.

Gillbergcentrums blogg presenterar Svenny Kopp kunskapsutvecklingen 2010–2020 hos flickor med adhd, baserat på forskningsstudier över hela världen.

– Skolan är otroligt betydelsefull för hur framtiden utvecklar sig för en flicka med adhd. Det kommer fler och nya rapporter som påvisar att adhd påverkar hela livet. Flickor med adhd har också svårare med relationer till både vänner och partners än andra flickor.

Flickor med adhd som inte har föräldrar som kan kräva rätt resurser har en förhöjd risk för framtida arbetslöshet, missbruk och självskadebeteende.

– Men lyckas man i skolan så finns mycket större förutsättningar att klara sig bättre i livet, säger Svenny Kopp till Lika värde.