Sök

Mycket att vinna på delat ledarskap

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Ett delat ledarskap ställer krav på cheferna – gemensamma värderingar, förtroende för varandra och inbördes prestigelöshet.
– Men om man lyckas så finns det väldigt mycket att vinna på ett delat uppdrag, säger Marianne Döös, professor emerita vid Stockholms universitet.

Marianne Böös konstaterar att ett delat ledarskap kan leda till snabbare beslut.<br />Foto: Helena Karlson

Under senare år har rapporter om situationen för skolledare handlat mycket om stress och hög arbetsbelastning, utbrända rektorer som inte hinner med jobbet och hög personalomsättning.

En lösning som införts i bland annat Södertälje och sedan årsskiftet i Huddinge kommun är så kallat funktionellt delat ledarskap, där en rektor och en enhetschef i ett likställt delat ledarskap tar ett gemensamt ansvar för verksamheten.

Marianne Döös har av och till under 20 år forskat om delat ledarskap. I två projekt, bland annat i Södertälje, har särskilt skola och förskola studerats.

Hennes slutsats är att modellen med funktionellt delat ledarskap har starka fördelar om man verkligen vill avlasta en rektor.

–  Skollagen reglerar att det måste finnas en rektor och vad rektor ska göra. Men det är det nationella uppdraget som handlar om det pedagogiska arbetet i verksamheten. Det kommunala uppdraget, till exempel arbetsmiljö, IT och ekonomi, går att lägga på en annan chef som är likställd.

– Den stora fördelen med det här är att rektor verkligen avlastas halva uppdraget och får en likställd kollega att stöta och blöta med när man ska ta komplexa beslut – och där båda är ansvariga för helheten säger Marianne Döös.

I Södertälje fungerade det delade ledarskapet särskilt bra i förskolan.

– Cheferna själva, och även verksamhetschefen, betonade att det blev snabbare beslut i en del frågor som annars drogs i långbänk. Man fick också koll på ekonomin på ett mer förebyggande sätt, man kunde gå igenom avtal och följa upp saker som gjorde att det inte läckte ut pengar – saker som en rektor annars inte hade tid att ägna sig åt. Man kunde också konstatera att sjukfrånvaron gick ner.

Marianne Döös poängterar att det viktiga för att ett delat ledarskap ska fungera är att det finns en bottenplatta – att cheferna har en relation som bygger på gemensamma värderingar om vad de vill med verksamheten och hur man leder människor. Och att de dessutom har förtroende för varandras kompetenser och en inbördes prestigelöshet.

Att rekrytera till ett delat ledarskap är med andra ord inte lika enkelt som en traditionell chefsrekrytering.

– Här gäller det att vara noggrann och tänka på att man ska rekrytera en relation, inte två individer att matcha med varandra. Det är viktigt att personerna får träffas och till exempel göra ett gemensamt arbetsprov, att få lösa ett svårt problem där de gemensamma värderingarna sätts på prov. Då kan man avgöra hur människor jobbar tillsammans.

– En risk är annars att man paras ihop med en människa där det inte funkar, och då kan man fara rysligt illa som chef. Det har vi stött på i några fall i vår forskning under åren. Och att få ett chefsuppdrag och misslyckas kan vara knäckande, säger Marianne Döös.

För cheferna gäller det också att visa utåt att de är ett team som backar upp varandra och som fattar beslut som de tillsammans står bakom.

Det kan vara så enkla saker som att leda möten tillsammans. Eller att medarbetarna ser cheferna sitta och prata med goda ansiktsuttryck bakom en glasvägg, menar Marianne Döös.

– Glömmer man bort det så är det lätt hänt att medarbetare börjar tolka in olikheter.

Marianne Döös säger att forskningen visar att det finns fog för att använda delat ledarskap i högre utsträckning. Att det finns mycket som är bra och användbart i ett gemensamt ansvarstagande.

– Det går lite mot traditionen vi har, och det finns en risk att man kräver att formen med delat ledarskap ska vara perfekt i alla avseenden. Det är ändå nyttigt att ställa det mot ensamma chefer – vi har ju mycket dåligt chefskap i samhället och problem med chefer som jobbar på traditionellt sätt.