Här är de tre nominerade till att bli Årets Rektor

De tre som har chans att utses till årets rektor är från vänster Emma Enström, Maria Risthammar och Åsa Söderberg.

Förmågan att se alla elever och alla medarbetare. Det är ett gemensamt drag hos de tre rektorer som nominerats till Årets rektor. Vem som dragit det allra längsta strået av Maria Risthammar, Emma Enström och Åsa Söderberg avslöjas i samband med Skolledare21 den 28–29 juni i Stockholm.

Här är de nominerade med motiveringar.

Emma Enström

Rektor förskolan Rinkabyholm, Kalmar

Emma är nutiden och framtidens rektor – hon vill göra skillnad för varje barn. För Emmas medarbetare är såväl förväntningar som verksamhetens gemensamma mål tydliga och något som genomsyrar vardagsarbetet. En av Emmas starkaste drivkrafter är hennes engagemang för att alla elever ska lyckas i skolan. En av eleverna som nominerat henne beskriver en närvarande rektor som ”peppar och hejar” och som visar respekt för varje individ. En rektor som bryr sig på riktigt. För medarbetarna skapar Emma förutsättningar för att de ska få växa, utvecklas och nå framgång på sin arbetsplats. Emma har förmågan att skapa engagemang och inspirera sin personal, och brinner för pedagogiken och lärande.

Maria Risthammar

Rektor Ekkälleskolan, Linköping

Marias ledarskap präglas av systematiskt arbete med verksamhetsutveckling, ett demokratiskt perspektiv på ledning och ett genuint engagemang för att skapa goda förutsättningar för både medarbetare och elever. Genom transparens och distribuerat ledarskap har Maria bidragit till att alla på skolan tar ett gemensamt ansvar för att höja måluppfyllelsen, öka tryggheten samt att skapa en god arbetsmiljö. Utifrån visionen ”Vi ska lyckas tillsammans” har Maria tillsammans med sin personal byggt en organisation där alla arbetar mot gemensamma mål. Något som särskilt lyfts av Marias medarbetare är hennes arbete för ökad samverkan mellan skola och fritidshem. Hennes ledarskap har en tydlig förankring i forskningen. Hon deltar i ett forskningsprojekt och skriver en forskningsartikel om rektors ledarskap. Marias goda ledarskap med att skapa arbetsglädje och ett hållbart arbetsliv har prisats av Linköpings kommun.

Åsa Söderberg

Rektor Fågelskolan, Lund

Åsa har en förmåga att verkligen se alla på skolan, både barn och medarbetare. Medarbetarna inspireras av Åsas engagemang och känner sig samtidigt delaktiga i skolans processer. De beskriver Åsa som en rektor som alltid tar sig tid att stanna upp och lyssna. När skolan drabbades av en brand lade Åsa ner mycket arbete på att få igång verksamheten så snart som möjligt och efter bara två dagar fanns tillgång till nya klassrum och eleverna kunde få undervisning igen. Åsa har humor, fingertoppskänsla och är inte rädd för att ta beslut.

Läs om de nominerade till övriga utmärkelser på Skolledare 21.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.