Hadar vill ge rektorer inspiration

Hadar Nordin vill att alla ska ha råd med fortbildning. Foto: Therese Ny

Rektorer behöver också inspiration när de tar sig an en ny termin, resonerar Hadar Nordin, som satt samman en konferens där några av rektorernas svåraste knäckfrågor tas upp.

Hur går det egentligen till att vända en problemskola och få den att blomstra?

Hur genomföra digitalisering i skolan och få den att ge god effekt, utan att hamna i dyrbara fallgropar?

Två områden som rektorer gärna diskuterar om tillfälle ges, visar de intressepejlingar som Hadar Nordin gjort. Han är en debattglad lärare i fritidshem i Härnösand, men har också varit flitig föreläsare under många år. I den rollen har han noterat att rektorer är sidsteppade vad gäller fortbildning.

– Jag vill lyfta ett behov. Konferenser vänder sig ofta till lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Rektorer får mer sällan en chans att ventilera sina mest angelägna frågor.

Därför har Hadar Nordin satt samman en rektors- och skolledarkonferens för skolans ledning, förvaltning och huvudmän.

För ett år sedan startade han företaget Utbildning Norr, som arrangerar konferensen. Medverkande är bland andra Visättraskolans rektor Semira Vikström och biträdande rektor Erik Hall som berättar hur skolan gått från krisskola till att bli en skola som Skolinspektionen lyfter fram som gott exempel.

Digitalisering är ett svåröverskådligt område med en flora av verktyg och system som inte pratar med varandra. Peyman Vahedi är programmeraren som blev legitimerad lärare och sedan sadlade om till skolledare. På seminariet visar han hur digitaliseringen kan bidra positivt till skolans arbetsmiljö.

Rektor Linnea Lindquist på Hammarkullsskolan i Göteborg lägger fram nya fakta kring skolsegregation och Edward Jensinger lyfter fram lärdomar från digitaliseringen under pandemin.

Efter föreläsningarna blir det paneldebatt och frågestund med föreläsarna via Zoom.

Hadar Nordins initiativ att anordna seminarier grundar sig på tankar han haft sedan 2016. Han stör sig på hur etablerade föreläsningsföretag tar ut saftiga avgifter för sina fortbildningsdagar, men arvoderar sina föreläsare lågt.

– Jag har föreläst en hel del och funderat kring hur arrangörer kan ta 8 000 kronor i betalt per deltagare, arvodera mig 10 000 och samtidigt ha 400 besökare i publiken.

– Jag vill att alla ska ha råd att delta i fortbildning. Överskottet fördelar jag också rättvisare mellan medverkande och arrangör.

Seminariet hålls tisdagen den 10 augusti 2021. Priset är 1 250 kronor exklusive moms per deltagare.

 

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.