Sök

”Går inte längre att klara på en person”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

När Stordammens skola i Uppsala i höstas utlyste en tjänst som biträdande rektor sökte närmare 40 personer jobbet.
– Att vi får fler biträdande rektorer i skolorna är en naturlig och nödvändig utveckling. Rektorsjobbet går inte längre att klara på en person, säger rektor Gabriella Ekström Filipsson.

På Stordammen finns i dag 80 anställda och runt 700 elever.  I en skolvärld där tillvaron mycket präglas av nya system, mer regleringar och en alltmer uppgiftsstyrd vardag följer alltfler rutiner som ska prickas av, kontrolleras och följas upp. På fyra år har antalet biträdande rektorer vid landets skolor ökat med över 55 procent.

Gabriella Ekström Filipsson har två biträdande rektorer i sitt ledarteam men hade gärna sett ytterligare en person med den titeln i laget.

– Det har varit två sedan 2013. Nu skulle jag inte ha något emot att utöka med tanke på skolans storlek och fler arbetsuppgifter.

För många är ”biträdandejobbet” ett steg på vägen mot en egen rektorstjänst. Gabriella Ekström Filipsson har sett många som tagit den vägen.

– De flesta har nog den tanken. Jag har känt mig som en form av plantskola i min roll. Men några jag pratat med har också nöjt sig med att stanna som biträdande. De vill inte utmana sig själva med ett nästa steg utan är helt tillfreds med att inte ha det yttersta ansvaret.

Stordammens rektor har själv valt ut sina närmaste medarbetare. Vid den senaste rekryteringen, som tillsattes så sent som 1 januari, hade hon visserligen chefsstöd men valet var hennes eget.

– Det var fler än jag kunde tro som sökte, Många var väldigt kvalificerade. För mig var det viktigt att få en person med mer av den kunskap jag saknade, en med fokus på högstadiet i det här fallet. Dessutom valde jag en som var lite yngre än mig och min biträdande och ”hungrig” på att ta sig vidare och både utveckla och utvecklas i skolmiljön.

Intervjuer, referenser, intryck och erfarenheter mixades så småningom samman i Gabriella Ekström Filipssons beslut.

– För mig blir summan av all information en magkänsla för den här personen. Det är många saker som ska vägas in. Det ska kännas bra helt enkelt. Vi ska ju fungera som ett team. Jag har spelat fotboll tidigare och vet hur viktigt det är att hela laget jobbar i samma riktning.

Hur arbetet fördelas inom rektorsteamet avgörs också det till viss del på känsla. Gabriella Ekström Filipsson fattar besluten men vägen dit hjälper man varandra på.

– En del saker ger sig självt. Annat, som nu i coronatider, vet man inte alltid riktigt hur det ska fördelas. Men vi försöker alltid att resonera oss fram till en bra lösning.