Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Fyra faktorer som minskar stressen

Fokuserad och genomtänkt organisation, tydliga mål, ömsesidighet och en generös delakultur.
Det är faktorer som påverkar rektorernas arbetssituation på ett positivt sätt.
Det menar Lars Svedberg, docent och verksam vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.

Larmrapporterna kring rektorer som riskerar bli utbrända och hoppar av sitt jobb är främst en arbetsgivarfråga anser Lars Svedberg.

Rektorsutbildningen vid Karlstad universitet arbetar med rektorers kompetens så att de blir medvetna om vad som ingår i uppdraget.

– Statistik är alltid lite lurigt och man får inte glömma att det också finns mycket som fungerar bra, säger Lars Svedberg.

Det finns ett antal faktorer för att rektorsjobbet ska fungera på ett bra sätt. En faktor är att en god arbetsgivare, vare sig det är en kommunal eller fristående utförare, ska se till att det finns en HR-avdelning eller person att vända sig till, ett forum där dumma eller kniviga frågor ska kunna ställas och att det finns en delakultur där man kan dela erfarenheter med varandra.

Det är också viktigt att det finns en ömsesidighet på alla nivåer.

– Om man exempelvis sätter upp ett mål så måste också arbetsgivaren ställa sig frågan: Vilka förutsättningar behöver vi ge för att uppnå det? Det är inte bara att lägga ut ansvaret på den enskilde rektorn. Det vore okunnigt!

Målen ska vara få och tydliga. De blir inte dubbelt så bra för att de är dubbelt så många, konstaterar Lars Svedberg.

Fyra faktorer minskar stress

  1. Genomtänkt organisation
  2. Tydliga mål
  3. Ömsesidighet
  4. Generös delakultur

Det finns också en del att göra på den egna skolan.

– Det handlar om att ha en fokuserad och genomtänkt organisation. Att man är noga med rollerna. Vad ska rektor, förstelärare, arbetslagsledare och så vidare göra, vilka uppgifter ska var och en ha? Har man inte en tydlig organisation är risken att det blir för mycket arbete som kännetecknas av en accelererande symptombekämpning utan att någonsin komma åt orsakerna.

Intresset för att gå rektorsutbildningen i Karlstad är lika högt som tidigare.

Ja absolut. Vår uppgift är att hjälpa kursdeltagarna kring hur de ska tänka i sådana här frågor, säger Lars Svedberg.