Sök

Fem anpassningar för att hindra smittan

Illustration: Getty Images

För att undvika trängsel och smittspridning i skolan har regeringen gett gymnasieskolor möjlighet att bedriva fjärr- och distansundervisning om så behövs. Men helst inte mer än nödvändigt, eftersom närundervisning är bäst, enligt utbildningsminister Anna Ekström.

Det är upp till varje skola och rektor att avgöra hur undervisningen ska bedrivas. Scheman rivs upp, nya lösningar ska tas fram – kort sagt: ytterligare ansvar hamnar i rektorns knä.

– Visst blir det mer att göra, men vad är alternativet? Pandemin ändrar spelreglerna för alla yrkesgrupper, inte bara för oss. Tillsammans hittar vi strategier för hur vi bäst löser problemen, säger Ibrahim Alhakim, biträdande rektor på Dragonskolan i Umeå.

Dragonskolan har 2 100 elever och 300 personal fördelade på 42 000 kvadratmeter. Trots de stora ytorna är trängsel oundvikligt. För att glesa ut i leden har skolans rektorer beslutat att låta en tredjedel av eleverna ha fjärrundervisning en vecka i taget, enligt ett rullande schema.

– Vår styrka är att vi är nio rektorer på skolan och vi har kunnat fatta besluten tillsammans. Ett stort stöd, en stor skillnad mot att arbeta ensam. Vi har tagit hjälp av varandra för att hitta bra lösningar, bland annat genom att flytta om i tim- och kursplanerna.

Varje rektor ansvarar för sina program, Ibrahim Alhakim håller i vård och omsorg samt industriprogrammet och har fått flytta fram vissa praktiska moment och arbetsplatspraktik i kursplanen.

– Till skillnad mot i våras, då pandemin kom som en total överraskning, har jag haft en mental beredskap för att något sådant här skulle kunna inträffa. Den gången hade vi aldrig varit med om något liknande. Trots det löste lärare och personal det jättebra och vi lyckades ställa om undervisningen på 48 timmar. Jämfört med i mars har vi nu både erfarenhet och verktyg att ta till.

Ibrahim Alhakim är nytillträdd facklig företrädare för Lärarförbundet Skolledare i Umeå och fackets representant för Umeås samtliga gymnasieskolor.

Vad säger du om regeringens beslut att inte stänga gymnasieskolorna helt?

– Eleverna mår bättre av att vara i skolan än att tillbringa hela dagarna hemma. Hemma är det lätt att de vänder på dygnet.

– Det är viktigt med rutiner och därför bedriver vi fjärrundervisning i stället för distansundervisning på Dragonskolan. Det vill säga att elever och lärare träffas i realtid framför sina datorer. Lektionen går ”live” precis som om det hade varit en vanlig lektion i skolan.

Skolan ger stabilitet i tillvaron och att hålla den öppen så långt det går är viktigt, tycker Ibrahim Alhakim.

5 anpassningar på Dragonskolan för att förhindra smittspridning

  1. Inreda en till matsal som tar emot en tredjedel av skolans elever
  2. Enkelriktade trappor för att inte mötas
  3. Öppna klassrum för att inte behöva stå utanför mellan lektionerna
  4. Inreda fler arbetsplatser åt personalen för att inte behöva trängas
  5. Jobba/planera hemifrån så långt det går