Distans som gav reflektion

Foto: Jonas Termén

När distansarbete infördes var rektor Maria Sergi rädd att tappa kontakten med sina medarbetare. I stället hittade hon en lösning som stärkte ledarskapet.
– Jag startade en digital reflektionsbok med varje medarbetare.

En pandemi ställer stora krav på alla i en organisation – och då särskilt ledaren.

Kommunikation och dialog är nyckeln till framgång i många situationer och Maria Sergi insåg att under en pandemi är det extra viktigt.

– Vi behöver dela utmaningar, oro, tankar och idéer. Människor grubblar och oroar sig betydligt mer än vad vi ledare anar. Oro påverkar stressnivån i organisationen.

Maria Sergi

Ålder: 59.
Yrke: Rektor i Kyrkbyskolan 4-6, Ale kommun, norr om Göteborg.
Aktuell: Pandemin har bidragit till värdefullt lärande kring självledarskap genom de digitala reflektionsböcker hon infört med sina medarbetare.

Samtidigt är det nödvändigt att personalen är engagerad och stolt i det här pressade läget. Hur då stärka dem i deras insatser? Maria Sergis lösning blev en reflektionsbok på nätet som hon startade i augusti.

– Det här blev mitt sätt att se och bekräfta mina 30 medarbetare. Var och en har en egen reflektionsbok och i den har vi en unik dialog. Ibland kommer styrda frågor från mig, men ofta skriver vi om dilemman och utmaningar i vardagen. Vi skriver regelbundet i den och medarbetarens behov styr mestadels frekvensen.

I boken kan de stanna upp vid en tanke eller fundering den anställde har.

– Jag kan bekräfta och vägleda men jag kan också få signaler om att något inte står rätt till. Det ger mig chansen att vara mer förebyggande och jag kan agera preventivt.

Maria Sergi förlorade sin pappa i sviterna av covid-19.

– Det gör det lättare att möta varje individs oro med respekt.

Människors potential syns också på ett nytt sätt tack vare reflektions­böckerna.

– Den som aldrig säger ett ord på möten blommar kanske allra mest och kommer med många konstruktiva förslag och idéer. Den personen växer enormt.

För att hinna med reflektionsböckerna har hon avsatt tid och prioriterat det.

– Nu när jag inte är ute i verksamheten på samma sätt kan jag skriva i stället.

Stundvis har hon känt sig oerhört stressad under pandemin. Det är tufft att leda en operativ verksamhet som ska fortgå och samtidigt vara beredd att förändra strukturer och strategier.

– Jag har insett hur viktigt det är att jag som ledare håller min motivation vid liv för att inspirera andra. Jag vill ju ha medarbetare som drivs av en glöd och en hunger för utbildning. Knepet är att repetera mitt ”varför”: Jag ska leda Kyrkbyskolan så att eleverna som går här får de bästa förutsättningar som de kan få för sitt lärande och jag vill rusta dem på det bästa sättet för framtiden.

Hon har ödmjukt sett när medarbetare efter medarbetare kavlat upp ärmarna och gått utanför sin komfortzon och aktivt bidragit under pandemin.

– Så många grymma lärare med stort engagemang! Svensk skola har verkligen levererat under pandemin!

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.