Barnets bästa gäller i Kronoberg

Erika Lagergren är processledare för samarbetet Barnens bästa gäller.

Att jobba främjande och förebyggande i samarbete mellan skola och samhällets andra delar för att bland annat kunna fånga upp barn med problem tidigt. Det är grundtankar som nästan alla ställer upp på idag.
I processen ”Barnens bästa gäller” strävar man efter att göra verkstad av visionerna. Erika Lagergren från Kronobergs län berättar hur.

”Barnens Bästa gäller!” har pågått sedan hösten 2018. Processen innefattar länets alla åtta kommuner – och även regionen, polisen och den idéburna sektorn. Man jobbar tillsammans i olika grupper på olika nivåer.

Erika Lagergren är länsövergripande processledare.

– Man får vara ödmjuk inför att det är en komplex process. Förutsättningarna är olika i olika kommuner. Men jag vågar påstå att vi varit framgångsrika.

Gemensamt språk

Processen arbetar med verktyget Barnens bästa-hjulet, där man identifierat sju viktiga områden utifrån ett barnperspektiv: Hälsa, Utveckling, Lärande, Omsorg, Hemmet, Relationer och Trygghet.

– Vi har jobbat intensivt med att hitta ett gemensamt språk. Vad är egentligen trygghet? Polis, socialtjänst, skola kan uppfatta det på olika sätt.  Men här har vi hittat ett gemensamt språk som vi kan jobba efter.

Det handlar om en gigantisk process och det är funnits en del skeptiker, inte minst rektorer.

– Det har absolut funnits en del skepsis från rektorer, man tänker att det är ytterligare en börda som ska landa på deras redan tyngda axlar. Men jag är fullt och fast övertygad om att det efter en inkörningsperiod kommer att underlätta arbetet. Det blir exempelvis klarare vad skolan ska göra, men också vad den inte ska behöva göra. Jag har fått positiva signaler också från rektorer, säger hon.

Utveckling av Elevhälsan

Processen är ständigt pågående och har väl egentligen inget slut,

– Just nu håller vi på med att arbeta med Elevhälsan för att få en smidig digital plattform för arbetet med ett journalsystem som lever upp till de hårda krav på integritet och säkerhet som finns. Vi jobbar också med region- och kommunjurister för att även rektorer ska kunna kopplas på här.

Från dag ett har man också haft kontakt med forskare vid Linnéuniversitet i Växjö.

-Det är stort värde att ha med sig forskningen från början, när man genomför en sådan här process.

Erika Lagergren berättar om arbetet på Skolledare21, den 28–29 juni i Stockholm.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.