500 sökande till utbildning för blivande rektorer

Foto: Adobe Stock

Söktrycket till Rekryteringsutbildningen för blivande rektorer hösten 2022 har varit högt. Bland de 500 sökande finns även ett antal som inte jobbar i skolan idag.
– Vi vet inte om det handlar om personer som är på väg tillbaka till skolan, men är mycket glada över att så många sökt och vi tror att vi kan erbjuda plats åt alla, säger Skolverkets Anna Forssell.

Det var 2020, i samband med regeringens regleringsbrev för 2021 inför professionsprogrammet, som Skolverket fick uppdraget att genomföra Rekryteringsutbildningen för blivande rektorer och Mentorsutbildningen.
– Det var en kort startsträcka och det är en utmaning för universiteten att genomföra något så snabbt, säger Anna Forssell, ansvarig för rektorsutbildningen på Skolverket.

Sex av sju lärosäten som sedan tidigare har rektorsprogrammet ställde upp och söktrycket var översvallande – 850 sökande till cirka 340 platser. Och här väntade överraskningar.

Det vanligaste är att huvudmannen eller närmaste chef anmäler en person till utbildningen.
– Ja, det handlar ofta om förstelärare, arbetslagledare eller någon som sitter i ledningsgruppen och som uppmuntras att ta ytterligare steg, säger Anna Forssell.

Det visade sig inte vara hela sanningen. Många sökte på eget initiativ och eftersom utbildning är delvis internat så innebär det kostnader.
– Det var de beredda att ta och det enda kravet som finns är att man ska ha lärarlegitimation.

En tredje grupp som förvånade, cirka ett 60-tal, var sökanden som inte längre jobbade kvar i skolan.
– Vi vet inte om det är personer som är på väg tillbaka, men det visar att det finns ett intresse.

Rekryteringsutbildningen

Rekryteringsutbildningen ska genomföras under två terminer och omfatta minst 48 undervisningstimmar under 6–8 utbildningsdagar. Den ger 7,5 högskolepoäng.

I en tid när omsättningen av rektorer är hög och många bara sitter kvar kort tid eller till och med lämnar, så får man väl se intresset för utbildningen som positivt, kanske till och med överraskande positivt?
– Det tycker jag. Och nu när alla sju lärosäten som har rektorsprogrammet också har rekryteringsutbildningen så ser det ut som vi kan ta emot alla cirka 500 sökanden. Det är inte fullt lika många som sökte i år. En orsak till det tror vi är de stora omvärldsförändringar som vi haft, säger Anna Forssell.

Utmaningarna för Skolverket

  • Ge bättre förutsättningar för nya rektorer att kunna utföra sitt uppdrag
  • Främja rekryteringen av rektorer
  • Motverka omsättningen på rektorer
  • Tydliggöra vägen till en rektorstjänst, vilken är oklar i dag
  • Öka ledarskapskompetensen hos personer som har ledningsuppdrag i skolväsendet
  • Ge likvärdiga förutsättningar för alla huvudmän att erbjuda en rekryteringsutbildning för blivande rektorer