Utbildningsministern: ”Rektorer bäst på att bedöma särskilt stöd”

Utbildningsminister Anna Ekström vill inte förändra lagstiftningen om rätten till särskilt stöd. Foto: Johan Strindberg

Det är rektorerna som är bäst lämpade för att bedöma elevernas behov av stöd.
 Det hävdar utbildningsminister Anna Ekström i Uppdrag Gransknings uppmärksammade serie ”Bokstavsbarnen” i SVT.

I serien får man följa ett antal elever med stora problem och föräldrarnas kamp för att barnen ska få en bra tillvaro i skolan.

Vid ett par tillfällen efterlyses en tydligare lagstiftning kring behovet av stöd. Men Anna Ekström menar att det redan finns en lagstiftning.

– Lagstiftningen säger att de elever som behöver stöd ska få det. Jag tycker inte heller att lagstiftningen ska ha en manual på hur man gör exakt. Det är upp till rektor, lärare och elevhälsa att bedöma behoven.

Uppdrag Granskning frågar om hon tycker det är rimligt att lägga så stort ansvar på rektorerna.

– Det är fullt rimligt tycker jag. Jag har stort förtroende för Sveriges rektorer. Ingen är bättre på att göra de här väldigt svåra avvägningarna. Men det kräver att huvudmannen tillsätter de resurser som krävs, säger hon.

För höga krav på de yngre eleverna

En annan fråga som tas upp i serien är kunskapskraven och betyg som ofta förutsätter tidiga krav på att man ska göra egna analyser och jobba självständigt i grupp. Att inte bli godkänd tär ofta på de elever som har olika neuropsykiatriska diagnoser. 

– Det är för höga krav på analys för tidigt. Vi har lagt om kunskapskraven i hela grundskolan. De är tydligare, mer läsbara och har större betoning på fakta. Det här kommer att gälla från hösten 2022, säger hon.

Om det innebär att godkäntkravet försvinner är för tidigt att säga menar ministern.

– Vi måste i alla fall se över det.

Serien Bokstavsbarnen finns tillgänglig på Svt Play.

LÄS ÄVEN: Dåligt stöd för särskilt stöd