Sök

Validering – en väg att lösa lärarbristen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Lärarbristen kan inte lösas endast genom traditionell lärarutbildning. Med validering av tidigare erfarenheter ska fler kunna vidareutbilda sig till exempelvis lärare. Utredaren Anders Ferbe vill se en nationell strategi för att människor lättare ska få intyg på vad man kan – oavsett var man lärt sig det.

Högskolor, vuxenutbildningen och olika branscher behöver bli bättre på att validera människors kunskaper. Valideringsdelegationen föreslår en nationell strategi för att män­niskor lättare ska få intyg på vad man kan oavsett var man lärt sig det.

Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen, har nu lämnat slutbetänkandet till regeringen efter drygt 4 års arbete.

Han konstaterar att kompetens inte bara utvecklas i formell utbildning utan genom yrkesliv, föreningsarbete och under fritiden. Därför är det viktigt att det blir lättare för människor att kunna pröva sina kunskaper som förvärvats på annat håll och få ett intyg på att man besitter dem.

– Valideringen har ökat med 50 procent i Sverige under de senaste åren, men från låga nivåer. Det återstår mycket innan vi är i nivå med övriga nordiska länder, konstaterar Anders Ferbe.

Det återstår mycket innan vi är i nivå med övriga nordiska länder

Delegationen föreslår att det tillsätts ett valideringsråd som samlar kompetensen kring validering och fortsätter delegationens arbete. Politiker från olika områden, näringsliv och fackliga organisationer behöver också samarbeta för att få fram en nationell strategi.

– Man måste gemensamt komma överens om vilka valideringsmodeller som ska gälla för exempelvis en yrkeslärare eller specifika ämnen inom grundskolan. Med den lärarbrist vi har så finns det säkert ett stort intresse för parterna att komma överens. Allt annat vore resursslöseri, säger Anders Ferbe.

Den samhällsekonomiska vinsten av att ta hand om människors kunnande på ett bättre sätt skulle enligt delegationen vara 3 miljarder per år och 115 miljoner i studiestöd.

Anders Ferbe säger att högskolorna behöver få ett specifikt uppdrag av regeringen att anpassa utbildningar utifrån vad de här studenterna behöver komplettera.

– Det finns människor med gedigen kunskap inom olika yrkesområden och högskolorna måste acceptera att kunskap kan komma från annat håll. Människor ska inte behöva börja om från början på en utbildning för att vi inte har ett valideringssystem som kan ta hand om deras kunnande, säger Anders Farbe.

Lärarförbundet anser att det är bra om strukturerna runt den individuella valideringen stärks. Man välkomnar också  att delegationen föreslår att högskolorna ska få finansiering för att individanpassa utbildningar på ett bättre sätt.

– Det krävs också ett rättssäkert system där det görs en likvärdig bedömning vid valideringarna oavsett om den sker i Örebro eller Karlstad. Och det måste gå att överklaga, säger Per Båvner, utredare på Lärarförbundet.