Sök

Utbildningen betalar sig inte

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

En högskoleutbildning betalar sig oftast i längden. Men ämneslärarna får ingen positiv lönepremie.

I en ny rapport konstaterar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att akademisk utbildning lönar sig i termer av högre lön, jämfört med lönen för gymnasieutbildade. Lönepremien ligger på i snitt 24 procent.

Läkar- och juristutbildningarna ger de högsta lönepremierna (63 respektive 46 procent) av alla akademiska yrkesutbildningar. Utbildningar till bristyrket specialistsjuksköterska ger en lönepremie på 24 procent.

I ett längre perspektiv tror vi att ämneslärarna kommer upp i lön.

Däremot betalar sig inte ämneslärarutbildningen, utan ger 8 procent lägre lön jämfört med dem som saknar högskoleutbildning. Ett uppseendeväckande resultat med tanke på att ämneslärare är en bristgrupp på arbetsmarknaden. Men det finns en förklaring till den negativa lönepremien, nämligen att utbildningen är så pass ny att ämneslärarna är alldeles i början av karriären.

– I ett längre perspektiv tror vi att ämneslärarna kommer upp i lön. De som gått den gamla lärarutbildningen, och som varit längre på arbetsmarknaden, har ju en hyfsad lönepremie, säger utredaren Rasmus Sundin på UKÄ.