Sök

Teamet som rycker ut för att ge stöd

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

I Växjö kommun rycker de rutinerade rektorerna Eva Branje och Elisabeth Wåhlen ut på skolor som tillfälligt saknar rektorer eller där det behövs extra stöd.

Rektorerna Elisabeth Wåhlen och Eva Branje ger Växjös skolor stöd.<br />Foto: Lina Alriksson

Många kommuner korttidsanställer rektorer vid vakanser, föräldraledighet eller sjukdomar. I Växjö har man i stället valt att anställa ett team centralt på förvaltningen med två erfarna rektorer och två lärare som arbetar på olika skolenheter över hela kommunen där det behövs en extra insats.

– Med Eva och Elisabeth vill vi skapa förutsättningar för lugn ute på skolenheterna när en ny rektor ska rekryteras. Ibland måste det få ta lite tid att hitta en ny rektor. Det kan också vara en rektor som behöver lite stöd medan den går klart sin rektorsutbildning. Ibland inträffar det något på en skola och då kan man som rektor behöva avlastning och extra stöd och handledning. Eva och Elisabeth känner kommunen och verksamheterna bra och det är väldigt tryggt att skicka ut dem, säger Johan Arvung, HR-chef i Växjö.

Det är viktigt att rektorerna äger sitt uppdrag och att vi inte går över gränsen och kommer med färdiga lösningar.

Formellt är de inte anställda som rektorer utan Eva Branje har titeln förvaltningsövergripande avdelningschef och Elisabeth Wåhlen är enhetschef. Men när de arbetar ute på skolor får de ett rektorsförordnande. De tar emot på utbildningsförvaltningen i centrala Växjö. De brukar träffas där en gång i veckan för att bolla tankar och idéer med varandra kring sina olika uppdrag.

Eva Branje började vid årsskiftet för snart ett år sedan och Elisabeth Wåhlen gick in i teamet någon månad senare. Efter att ha anställt lärarna till teamet och konkretiserat vad de kunde erbjuda skolorna så startade de sitt arbete i höstas. Båda har lång erfarenhet som både lärare och rektorer. Sammanlagt har de arbetat 42 år som lärare och 30 år som rektorer.

– Vi har en väldigt bred verksamhetsbakgrund tillsammans och har arbetat med allt från barn i förskoleklass till gymnasieelever. Jag har inte tröttnat på rektorsuppdraget men i vårt nya team kan jag tänka nya tankar och lösa andra problem, säger Elisabeth Wåhlen.

Eva Branjes första uppdrag var att gå in som tf rektor på en grundskola i kommunen. Nu arbetar hon på en annan skola med att stötta den nya skolledningen på skolan. Där arbetar hon också tillsammans med rektorerna med att bygga upp strukturer på skolan efter påpekanden från Skolinspektionen.

– När det varit många rektorsbyten så är det inte konstigt att det svajar på en skola. Det behövs kontinuitet för att det ska bli kvalitet, säger Eva Branje.

Elisabeth Wåhlen håller med:

– Det första som faller om en skola haft många rektorsbyten är strukturerna. Det kan exempelvis handla om att elevhälsoarbetet inte fungerar i förhållande till rätt riktlinjer, säger hon.

Ingår det i ert uppdrag att stötta alla nyanställda rektorer?

– Nej, det gör det inte, men det kanske blir så i framtiden. Vi får se effekterna av det här först. Personligen tror jag att det är till nytta för en ny rektor att få lite stöd i början eftersom det är ett så mångfasetterat uppdrag, säger Eva Branje.

Hon konstaterar att det ofta är arbetsmiljö- och personalfrågor och myndighetsutövningen som de nya rektorerna behöver stöd i.

– Och inte att förglömma budget. Det är tufft för oss alla oavsett om du är gammal eller ny rektor. Men är du erfaren så har du varit med om att ha röda siffror och försökt förvandla dem till gröna siffror eller grönare i alla fall, säger hon.

– Där kan man vara ett bollplank i hur man kan tänka kring organisation och effektivisera verksamheten, säger Elisabeth Wåhlen.

Det är ett svårt uppdrag att, som ny rektor, göra sig av med anställda eller tvingas till stora omorganisationer.

– Man kan känna sig som en ostburgare när osten är på väg att smälta. Man är liksom tryckt från alla håll – underifrån, ovanifrån och från sidan. Förutom chefer och personal så har man som rektor elever och föräldrar som har synpunkter. Där tror jag att vi kan vara ett stöd när vardagen är tuff, säger Eva Branje.

Elisabeth Wåhlen säger att hon inte skulle varit bekväm i uppdraget ifall hon inte själv hade arbetat så länge som rektor och lärare.

– Det är väldigt svårt att kliva in på en ny skola och ta ett samtal med en vårdnadshavare om du inte har erfarenheten i ryggen. Jag kan bemöta föräldrarna. Jag är dock oerhört ödmjuk inför alla nya skolor jag kommer till. Alla skolor har sin kultur och det måste vi visa respekt inför. Vårt uppdrag handlar inte om att gå in och förändra utan att förvalta. Sedan kan jag självklart, med min erfarenhet, bidra med olika synvinklar, säger Elisabeth Wåhlen.

Caroline Hedenbergh-Bornliden.

Eva Branje säger att det ibland kan klia i fingrarna vid coachande samtal att säga ”gör så här”.

– Det är viktigt att rektorerna äger sitt uppdrag och att vi inte går över gränsen och kommer med färdiga lösningar. Jag kan i stället säga att det där har varit en framgång för mig, och det där gick åt helvete. På så sätt bollar vi tankar och idéer.

De har själva lärt sig mycket av att träffa alla duktiga skolledare som har hittat olika strategier för att lösa saker och ting även om de också ser likheter i skolornas sätt att organisera arbetet.

– Det här är också ett sätt för mig att vidareutvecklas, säger Elisabeth.

Skolorna får ansöka om stöd till områdescheferna i kommunen. Områdescheferna prioriterar vilka skolor som har störst behov och avgör ifall man ska begära att Eva eller Elisabeth ska gå in som tillförordnade eller biträdande rektorer.

– Områdescheferna skickar in ansökningar som vi sedan prioriterar tillsammans. Vi vill såklart stötta så mycket vi kan men vi kan inte klona oss hur mycket som helst. Elisabeth har flera olika uppdrag just nu, säger Eva Branje.

Caroline Hedenbergh-Bornliden är områdeschef i norra utbildningsförvaltningen i kommunen. Hon säger att tanken på ett interimt team i kommunen, med rektorer och lärare som skulle gå in och stötta skolor, väcktes av den nya HR-chefen Johan Arvung. Han kom från en privat verksamhet där man jobbat på liknande sätt.

– Vi hade haft flera luckor på våra landsbygdsskolor, bland både lärare och rektorer, vilket var ganska frustrerande. Vi behövde andrum för att slippa arbeta med paniklösningar. Och det har nu det interima teamet hjälpt till att skapa. Nu kan vi sätta in en av dem som tillförordnad rektor och har mellan 3 och 6 månader på oss att i lugn och ro hitta och rekrytera rätt person, säger hon.