Sök

Svenska elever kan mer matematik än vad Pisa visar

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Svenska elever presterar över OECD-genomsnittet i matematik och på samma nivå som Finland och Norge i den senaste Pisa-undersökningen. Men svenska elever kan antagligen mer än så, visar forskning vid Stockholms universitet.

Skillnader i innehåll och format mellan Pisa-undersökningen och den svenska skolans styrdokument kan innebära att eleverna har kunskaper som de inte får visa i Pisa. Det är något som Samuel Sollerman undersökt i sin avhandling om internationella mätningar i matematik. Han är föreståndare för Prim-gruppen, som bland annat ansvarar för matematikdelen i Pisa och utvecklar nationella proven i matematik.

– Jag undersökte innehåll, genomförande och resultat i förhållande till en svensk kontext. Som en del i avhandlingen tog jag matematikuppgifter från Pisa och placerade i nationella provet i matematik. Detta var intressant då de svenska eleverna anger att de har relativt låg provmotivation i Pisa.

– Det visade sig att eleverna presterade en mycket högre nivå på dessa uppgifter i nationella provet än i Pisa. Så det kan vara så att svenska elever kan mer än vad de presterar i Pisa.

Nästa Pisa-undersökning som presenteras 2021 har matematik som huvudämne.