Sök

Så försöker kommunerna lösa rektorskrisen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Av de 161 kommuner som besvarade Chef & Ledarskaps enkät hade 43 kommuner korttidsanställda rektorer vid höstterminens start. Enkäten gick ut till samtliga 290 kommuner med en påminnelse. Vi har gjort nedslag i några av dem.

Luleå kommun sticker ut. Det är en kommun med många rektorer utan rektorsutbildning men nu vill man förbättra den statistiken. Därför har 7 förskollärare, 13 grundskollärare och 2 gymnasielärare, som inte arbetat som rektorer tidigare, fått korttidskontrakt under tiden de läser till rektorer under tre år. Därefter kan de erbjudas en tillsvidareanställning som rektor.

– Vi har haft en stor ruljans på rektorer tidigare år. Det har varit en del naturliga avgångar, pensioner och så vidare. En del rektorer har gått vidare till and­ra chefsjobb inom kommunen eller fått arbete i andra kommuner, säger Malin Simu, HR-konsult på barn- och ungdomsförvaltningen i Luleå.

Göteborgs kommun har Sveriges största grundskolförvaltning med 178 rektorer. Där hade man åtta korttidsanställda rektorer inom grundskolan. Konkurrensen om rektorer mellan kommunerna är stor i Göteborgsregionen.

– Majoriteten av dessa tjänster handlar om korttidslösningar mellan två rektorer då någon slutar. Det kan också handla om sjukdom i något fall. Eftersom vi har så många skolor och rektorer så kommer vi alltid att ha någon som ska vara föräldraledig, slutar och söker nytt jobb. Vi försöker lösa det med personer som finns i organisationen och har den formella kunskapen eller pensionerade rektorer. Men det är klart att vi pratar jättemycket om detta. Hur vi ska klara kompetensförsörjningen både på längre och kortare sikt, säger Nils Kaiser, t f chef för avdelningen Myndighet på grundskoleförvaltningen.

Mora kommun hade två korttidskontrakt i grundskolan och två på gymnasiet i avvaktan på att vakanta tjänster skulle tillsättas. Kommunen använde bemanningsföretag vid flera tillfällen för att lösa rektorsvakanser innan det blev förbjudet. De var inte någon optimal lösning.

– Bemanningsföretagen var dyra och gav väldigt lite. Vi kunde lika gärna ha satt in någon lärare med ledaregenskaper. Nu försöker vi i stället titta inåt i organisationen för att hitta lösningar där. Vi har börjat med att lärare får gå in som trainees som rektorer för att säkerställa bemanningen av rektorer. Det finns många duktiga lärare som kan ta nästa kliv. Problemet är att de i regel också är duktiga lärare. Man skulle behöva klona dem. De vi haft som trainee jobbar i dag som rektorer. Däremot har det fungerat dåligt när vi försökt rekrytera rektorer externt trots att vi har varit noga med referenser och tester.

Stockholms stad hade fem korttidsanställda inom grundskolan men har haft lätt att rekrytera färdigutbildade rektorer. Vid vakanser har man även många biträdande rektorer som har rektorsutbildning och kan gå in som rektorer. Utbildningsförvaltningen har också använt pensionerade rektorer som både klivit in vid vakanser och som mentorer när nya rektorer har startat i staden. Men man har ingen anställd vikariepool med rektorer.

– Om jag jämför med andra kommuner så är vårt läge väldigt gynnsamt. Vi ligger högst uppe i löneligan och får många kvalificerade sökande till våra rektorstjänster. När det uppstår vakanser har vi 6-7 skickliga rektorer som gått i pension som vi kan höra av oss till för korttidsuppdrag antingen tillfälligt i en skola som rektorer eller mentorer. Vi ser det som en klar fördel att vi känner de här individerna. De har funnits i staden och vi har kunskap om deras kompetens, säger Michael Martinsson, chefsrekryterare på Stockholms stad.

Örnsköldsviks kommun hade en korttidsanställd inom förskolan och nio inom grundskolan. Anledningen till att kommunen har så många korttidsanställda rektorer inom grundskolan är att man vill utöka antalet rektorer på vissa skolor.

– Alla korttidsanställda är lärare i botten med en fast anställning i kommunen. Nu har de ett provår som rektorer i grundskolan. Och har då en korttidsanställning Om det går bra börjar de sedan på rektorsutbildningen och får då ett fyraårsförordnande som rektorer, säger Madelene Westman, samordnare på bildningsförvaltningen i Örnsköldsvik.