Sök

Rektorn som trotsar beslut om slöjförbud

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Ett par hundra personer demonstrerade i Skurup den 13 januari mot SD:s, M:s och Skurupspartiets beslut i kommunfullmäktige att förbjuda slöjor i kommunens skolor.

Foto: TT/Krister Hansson/Aftonbladet

För rektorn Mattias Liedholm, som arbetar på Skurups största skola – Prästamosseskolan med 630 elever, har det varit ett enkelt beslut att ”trotsa” kommunpolitikernas beslut:

– Det finns ingen möjlighet för en kommun att fatta beslut som redan styrs av en annan grundlag, säger han.

Kommunpolitikerna hänvisar till att de som arbetsgivare kan fatta beslut att man inte får bära vissa klädesplagg. Är du orolig för att du ska bli uppsagd?

– Nej, det hade varit fantastiskt spännande att bli uppsagd för att jag som rektor vägrar bryta mot lagen och därför skulle sparkas. Den rättsprocessen skulle jag se fram emot, säger Mattias Liedholm.

Han konstaterar att han som rektor står under statlig lagstiftning som han är skyldig att följa.

– I fall där man är tveksam ska jag som rektor vända mig till de skolmyndigheter som beslutar och i det här fallet har ett beslut redan fattats av Skolverket, säger han.

Det hade varit fantastiskt spännande att bli uppsagd för att jag som rektor vägrar bryta mot lagen och därför skulle sparkas. Den rättsprocessen skulle jag se fram emot

Det utslag som Mattias Liedholm hänvisar till är det beslut som Skolverket fattade 2012 då de konstaterade att ett generellt slöjförbud inte är förenligt med religionsfriheten och inte heller tillåtet enligt diskrimineringslagen.

Mattias Liedholm, rektor på Prästamosseskolan som är Skurups största skola.

Skolverkets jurist Andreas Lindholm bekräftar Mattias Liedholms åsikt till Aftonbladet, även om han inte vill uttala sig i det enskilda fallet.

– Vi bedömer att generella förbud mot huvudduk strider mot Europakonventionen om religionsfrihet och mot diskrimineringslagen, säger Andreas Lindholm till tidningen.

I Skurups kommun stödde M och Skurupspartiet motionen från SD om att förbjuda ”huvudduk, burka, niqab och andra­ klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal”. Beslutet fattades i kommunfullmäktige den 16 december 2019 med tilläggsyrkandet att det skulle ingå i en övergripande integrationsplan.

Mattias Liedholm säger att beslutet berör 10 barn och 5 anställda som arbetar på hans skola. Och han konstaterar att det i debatten har sagts att beslutet fattats för att skydda barn.

– Det är då märkligt att det omfattar även de anställda i beslutet. Vi är en F–9 skola och här går en tredjedel av kommunens elever. Det är tonåringar som bär slöja på skolan – inga små barn, säger han.

Även andra lärare än de berörda på skolan har valt att sätta på sig slöja för att stödja sina kollegor. Susanne, som är elevcoach på Prästamosseskolan, var en av de cirka 10 anställda som dagen innan valde att sätta på sig slöja för att stödja sina lärarkollegor.

– Jag har gått i några dagar med slöja för att sympatisera med mina kollegor eftersom jag vet att detta är viktigt för deras tro. Jag har kollegor som säger att om de inte skulle få bära slöja så skulle de inte kunna arbeta. Och det finns elever som säger att de skulle stanna hemma från skolan. Det bästa sättet att integreras i ett samhälle är väl att kunna arbeta och gå i skolan. Då kan man vara en självständig individ, säger Susanne till Lärarnas tidning.

Hon blir orolig när hon tänker på var gränserna ska få gå för vad politiker ska kunna bestämma över.

– Ska min afrikanska kollega kunna få ha sin huvudbonad, ska jag kunna bära en mössa, keps eller hatt? Vem ska avgöra om det handlar om religion eller kultur att man bär ett visst klädesplagg. Om jag väljer att ha sjal på mitt huvud ska jag då inte få jobba? undrar Susanne (som valt att inte skriva ut sitt efternamn).

I Staffanstorps kommun, där politikerna fattat ett liknande beslut för skolbarn över 12 år, har kommunen sagt att man inte behöver följa beslutet. I Värnamo kommun backade kommunpolitikerna när tjänstemännen svarade att beslutet inte gick att genomföra.

Kommunjuristen i Skurup och förvaltningschefen Anders Grundberg rekommenderade inte heller politikerna att fatta beslutet men det gjorde politikerna i Skurup.

Lars Nyström (SD).

Lars Nyström (SD), som skrivit motionen, sitter i KS och KF i kommunen. Han säger att integrationsplanen inte är klar ännu men att formuleringarna ska skrivas in i den om att personal och elever inte ska bära huvudduk, burka, niqab eller andra klädesplagg som har som syfte att dölja elever eller personal.

– Kanske kommer det stå med några andra ord men detta kommer att stå i integrationsplanen. Och de anställda förväntas följa de direktiv som står. Tanken är att den ska vara klar innan sommaren, säger han.

Rektorn på er största skola i kommunen säger att han inte kan följa beslutet eftersom det står i strid med olika lagar. Vad gör ni då?

– Det är ju inte han som är högsta chefen för skolan. Vi har en skolförvaltningschef. Jag förutsätter att de följer de direktiv de får inom skolan. Det är ett demokratiskt fattat beslut i kommunen. Fattade beslut gäller alla tjänstemän i kommunen. En del kanske inte gillar besluten som tagits i kommunfullmäktige men då får man välja den demokratiska vägen att aktivera sig inom politiken om man tycker att det förs fel politik i kommunen.

Rektorn säger att han har ett uppdrag från staten och att han inte kan sätta sig över lagstiftningen. Vad ska ni göra åt det?

– Det är en fråga för förvaltningschefen att ha en dialog med den här rektorn så får vi se vad de kommer fram till. Det kan inte jag gå in på för jag kan som politiker inte gå in och uttala mig om enskilda medarbetare.