Sök
Publishing-priset logga

Rektor bygger lärarakademi

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Rektorn Britta Wikman drömmer om en skola där didaktiken får stort utrymme.

Foto: Kristina Sahlén

På Samskolan har ni dragit i gång ett treårigt projekt där lärarna ska studera och analysera sin egen undervisning. Varför då?

– Ytterst handlar det om att vi vill stärka elevernas resultat. Vår skola är spännande – vi har en stor grupp elever från hem med stor studietradition och andra som inte har det. Vi har också nyanlända barn och elever. Det ställer utmaningar på lärarna som ska möjliggöra för alla att växa.

Vad ska lärarna göra rent konkret?

– De läser 7,5 universitets­poäng på avancerad nivå under ett år. Vi har tagit all kompetensutvecklingstid till detta och har ett avtal med Luleå tekniska universitet. Vetenskapliga ledare för projektet är professor Tomas Kroksmark och professor Eva Alerby. De föreläser på skolan en gång i månaden, sedan ger vi lärarna ytterligare tid att ägna åt sin egen forskning i klassrummet. Arbetet ska mynna ut i en artikel som ska examineras och opponeras på.

Vad ska lärarna  fördjupa sig i?

– Jag har lärare som tycker att programmering är jättespännande. Ämnet har införts i läroplanen, men vad vet vi egentligen om vilka effekter det får? Det är ett outforskat område. Andra exempel är trespråkighet, kamratbedömning, feedback till elever och hur man undervisar små barn om komplexa samband.

Vilka förhoppningar finns på sikt?

– Jag hoppas att vi bygger upp en lärarakademi. När man får hålla fokus på kärnuppdraget – att undervisa – blir det spännande att jobba!