Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Problem med studiero visar ny rapport

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Fyra av tio lärare ägnar en stor del av undervisningstiden till att försöka hålla ordning i klassrummet. Dessutom tvekar sex av tio lärare att ingripa vid stök eftersom man inte vet vilka befogenheter man har.

Det visar en rapport från Lärarförbundet där lärare frågats ut om stök och studiero i klassrummet.

Ordningsproblemen i skolan skapar en så dålig arbetsmiljö att en fjärdedel av lärarna har funderat på att byta jobb och en dryg femtedel uppger att eleverna inte lär sig det som de ska. Dessutom råder alltså en så stor osäkerhet kring hur man som lärare ska, och får, agera när elever stör ordningen att många lärare helt enkelt undviker att gripa in.

Det är några av slutsatserna i Trygghet att skapa studiero, en rapport från Lärarförbundet om lärarnas ansvar och befogenheter som bygger på enkäter med lärare runt om i Sverige. Den baserar sig på webbintervjuer med 1009 lärare runt om i Sverige, utförda 2-15 april av Novus på uppdrag  av Lärarförbundet.