Göteborgs rektorer får hjälp med besparingar

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Göteborg satsar på att expertcoacha rektorer som har underskott i budgeten.
– Det är klart att jag behöver hjälp, säger Else-Marie Hallqvist, Nytorpsskolan.

Rektor Else-Marie Hallqvist. Foto: Nicke Johansson

Else-Marie Hallqvist, Nytorpsskolan, ser fram emot rektorsstödet. Göteborgs stad, där Bengt Randén är förvaltningsdirektör, ska spara in 170 miljoner framöver.

De 32 rektorer i Göteborgs stad som står med underskott i budgeten, kommer att få hjälp av HR-experter och organisationspersonal för att se över hur deras skolor fungerar.

– Man går in och tittar på skolans organisation, som den ser ut i dag utifrån timplan och förväntningar, och ser tillsammans på hur klokt vi organiserat personal, om det finns enheter som kan slås ihop, om det finns andra­ insatser för hur man kan skapa en organisation som uppfyller lagkraven. Insatser som gäller HR, organisation, timplan, ekonomi, schemaläggning, säger förvaltningsdirektören Bengt Randén.

Informationsmötet hölls under onsdagen.

– Jag efterfrågar det jättemycket. Speciellt när det handlar om att man ska säga upp personal. Då handlar det om att agera rätt, dels arbetsrättsligt, men också om att hantera människor på ett bra sätt. Det tycker jag är den största utmaningen. Just nu går folk runt och vet inte vilka jobb som kommer att försvinna. Så jag hoppas att jag får stöd i det, så att alla känner sig trygga i processen, säger Else-Marie Hallqvist, Nytorpsskolan.

Hon drog över budget med fem miljoner kronor förra året, och kommer att behöva spara in 2,5 miljoner av dessa i år.

– Min bedömning var att ska jag kunna följa skollagen och ge elever det stöd de behöver och att elever ska ha betyg i alla ämnen, så var det många hål att fylla. Jag var femte rektorn på två år, och det går fort att rasera en verksamhet. Men nu ser vi att vi börjar ligga bättre till, nu i år kommer jag som det ser ut att gå på plus minus noll, säger hon.

Det kommer att bli upp till 15 uppsägningar under de närmaste två åren, troligtvis även lärartjänster.

– Jag måste säga upp, men det är inte bara så att det är dåligt. Vi kan jobba på ett annat sätt nu eftersom vi har en tryggare situation nu än för två år sedan.

Hur ser du på det ur ett arbetsmiljöperspektiv?

– Jag tänker att det är väldigt olyckligt. Men jag kan förstå att så här ser situationen ut, därför att vi inte har fördelat pengarna så att det finns tillräckligt mycket till skolan. Det är ett grundproblem. Och vi kan jobba på ett annat sätt nu eftersom vi har en tryggare situation nu än för två år sedan, säger hon.

Totalt ska Göteborgs stad spara 170 miljoner kronor på skolan. Hur mycket skolorna ska spara i år är ännu inte avgjort.

– Jag kan inte ge någon siffra. Men kanske hälften av det här måste hanteras, säger Bengt Randén.

Har du någon uppfattning om hur stora nedskärningar det blir, vad blir det för tjänster?

– Det kan jag inte svara på än. Det kan vara lärare, det kan vara andra funktioner.

– Det blir anpassningar efter den ram man har fått.

Vad är skillnaden mellan nedskärningar och anpassningar?

– Man gör anpassningar efter den ram man fått. Man kan använda vilket ord man vill. Men jag tror att stödet vi kommer att ge är uppskattat. Det verkade så i går, säger han.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.