Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

3 frågor...

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

… till Isak Skogstad, lärare och debattör, aktuell med boken Obekväma sanningar om skolan där han ger sin syn på läraryrket och det svenska skolsystemet.

Vilken sanning som rör skolan är mest obekväm tycker du?

– Att skolans digitalisering är enormt misslyckad. Politiker, datorföretag och progressiva pedagoger har gemensamt sett till att man spenderat miljarder kronor på att kraftigt öka inslagen av digitala verktyg i den svenska skolan. Därtill har ett stort antal lärare gjort karriär och lämnat klassrummen för att sprida digitaliseringens evangelium. Det blir enormt obekvämt för alla dem när man påtalar att det saknas evidens som visar att digitaliseringen gynnar elevernas resultat.

Vad är ditt bästa råd till en rektor?

– Stå alltid på dina lärares sida! Oavsett vad de har gjort ska man som rektor backa sina lärare utåt. Om läraren har gjort fel eller agerat dumdristigt är det så klart rektorns ansvar att prata med läraren för att säkerställa att det inte sker igen. Men vi lärare är människor, och män­niskor gör som bekant misstag. Om inte ens rektor står upp för en utåt, mot exempelvis påstridiga föräldrar eller krävande elever, kommer läraren aldrig att känna att den har det stöd i ryggen som krävs för att vara en bra lärare.

Vilka förnyelsetankar hoppas du ska slå rot i den svenska skolan?

– Google kan inte ersätta din hjärna. Trots att vi har information tillgänglig i våra mobiltelefoner går det inte att ersätta memorerad kunskap med googlingar. Ämneskunskap är grunden för vår förmåga att tänka. Många pedagoger tycker det låter mossigt, men det är självklarheter för seriösa kognitionsforskare.